Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sprijin pentru întreprinderi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sprijin pentru întreprinderi

Pentru a ajuta întreprinderile europene să prospere, Uniunea Europeană (EU) pune la dispoziţia acestora diverse servicii de sprijin specializate. Aceste servicii oferă întreprinderilor informaţii şi consiliere utile, la nivel local, la înfiinţarea lor sau pe tot parcursul diverselor etape ale dezvoltării lor. Această asistenţă poate fi utilă, în special pentru întreprinderile nou-înfiinţate, pentru a înţelege mai bine cadrul legislativ al UE, a descoperi cele mai bune practici în cadrul UE şi a-şi desfăşura activitatea cu succes.

Reţeaua întreprinderilor europene

Reţeaua întreprinderilor europene (EN) oferă informaţii şi servicii personalizate întreprinderilor, contribuind astfel concret la promovarea antreprenoriatului şi dezvoltării întreprinderilor în Europa.

Reţeaua, care este cea mai extinsă din Europa în ceea ce priveşte acoperirea sa geografică şi gama de servicii oferite, pune la dispoziţie un „ghişeu unic” pentru toate informaţiile care pot fi utile pentru întreprinderile europene. Ea se bazează pe principiul proximităţii şi pe conceptul „nicio uşă greşită”: cu alte cuvinte, întreprinderile pot contacta orice partener din reţea, care, de cele mai multe ori, este cel mai apropiat, şi pot fi orientate individual spre serviciul cel mai adecvat.

Dacă reţeaua se adresează în special întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), companiile mai mari pot beneficia, de asemenea, de asistenţă.

Printre serviciile oferite de Reţeaua judiciară europeană se numără:

 • facilitarea accesului la finanţare prin informarea întreprinderilor cu privire la oportunităţile disponibile;
 • furnizarea de informaţii privind politicile, programele şi legislaţia UE relevante pentru activităţile unei anumite întreprinderi;
 • soluţionarea problemelor legate de standardele Comunităţii şi de drepturile de proprietate intelectuală;
 • ajutarea întreprinderilor să identifice parteneri comerciali de încredere;
 • încurajarea întreprinderilor să devină mai inovatoare şi ajutor oferit lor ca să participe la programe de cercetare şi să încheie parteneriate tehnologice;
 • schimburi de cele mai bune practici;
 • vizite în întreprinderi pentru evaluarea nevoilor acestora;
 • materiale promoţionale şi de informare.

Reţeaua funcţionează ca un „drum cu două sensuri”, iar Comisia foloseşte feedbackul primit periodic pentru a-şi adapta politicile şi iniţiativele la nevoile întreprinderilor europene, în special ale IMM-urilor, fără a crea birocraţie suplimentară.

Reţeaua întreprinderilor europene oferă un serviciu local pe întreg teritoriul UE şi în afara frontierelor sale, mulţumită prezenţei a peste 500 de puncte de contact.

Enterprise Europe Network este un element-cheie al Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare (PCI) şi reuneşte Centrele Euro Info (CEI) şi Centrele releu pentru inovare (CRI).

Europa ta – Întreprinderi

Site-ul web „Europa ta – Întreprinderi” oferă întreprinderilor europene un acces mai direct la informaţii de interes pentru acestea, în special furnizându-le detalii cu privire la dispoziţiile în vigoare nu doar în Uniunea Europeană, ci şi în fiecare dintre statele sale membre.

Portalul european pentru IMM-uri

Portalul european pentru IMM-uri oferă informaţii referitoare la toate politicile, legislaţia, programele şi iniţiativele de interes pentru IMM-uri.

Solvit

SOLVIT este o reţea online de soluţionare a problemelor. Problemele legate de aplicarea incorectă de către autorităţile publice din UE a normelor privind piaţa internă sunt rezolvate într-un mod pragmatic, în termen de zece săptămâni. Atât întreprinderile, cât şi cetăţenii europeni pot adresa probleme centrelor SOLVIT.

EURES – Servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă

EURES sunt coordonate de Comisie şi facilitează libera circulaţie a lucrătorilor pe teritoriul Spaţiului Economic European (SEE). Printre partenerii reţelei se numără servicii publice de ocupare a forţei de muncă, sindicate şi organizaţii patronale. Obiectivele urmărite de EURES sunt:

 • de a informa şi consilia lucrătorii potenţial mobili cu privire la oportunităţile de angajare şi la condiţiile de viaţă şi de muncă din SEE;
 • de a ajuta angajatorii care doresc să recruteze lucrători din alte ţări;
 • de a furniza sfaturi specifice şi îndrumare vocaţională lucrătorilor şi angajatorilor din regiunile transfrontaliere.

În plus faţă de site-ul său web privind mobilitatea şi ocuparea forţei de muncă, EURES are peste 700 de consilieri pe întreg teritoriul SEE.

Mediu şi IMM-uri

Site-ul web Mediu şi IMM-uri (DE) (EN) (FR) oferă informaţii cu privire la principala legislaţie în domeniul mediului, cele mai bune practici, oportunităţi de formare, consultanţă şi instrumente de lucru pentru a ajuta IMM-urile să respecte mediul şi să pună în practică activităţi durabile. Dacă marile întreprinderi au un efect evident asupra mediului, şi activităţile IMM-urilor au un impact considerabil.

Organizaţiile pentru promovarea tehnologiilor energetice (OPTE)

Obiectivul OPTE (EN), o reţea creată de Comisia Europeană, este de a promova potenţialul noilor tehnologii energetice şi de a sensibiliza publicul, în special comunitatea de afaceri, cu privire la această chestiune. Reţeaua diseminează informaţii cu privire la cele mai recente realizări, participă la schimburile de cunoştinţe şi sprijină comercializarea noilor tehnologii. Astfel, reţeaua acoperă sectorul construcţiilor, sursele de energie regenerabilă, cogenerarea, încălzirea şi răcirea, hidrocarburile şi punerea pe piaţă.

Serviciul de asistenţă privind drepturile de proprietate intelectuală

Serviciul de asistenţă privind drepturile de proprietate intelectuală (EN) oferă informaţii generale referitoare la aceste drepturi, la modalitatea şi utilitatea de a ne proteja ideile şi oferă asistenţă pentru problemele pe care antreprenorii le pot întâlni în acest domeniu. Serviciul de asistenţă se adresează în special antreprenorilor care participă sau doresc să participe la proiecte de cercetare şi dezvoltare tehnologică.

Reţeaua centrelor europene pentru consumatori

Reţeaua centrelor europene pentru consumatori este menită să ofere asistenţă consumatorilor europeni în legătură cu problemele sau dificultăţile cu care aceştia se pot confrunta atunci când cumpără bunuri sau servicii într-un alt stat membru.

Ultima actualizare: 16.04.2008

Top