Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reprezentantul pentru IMM-uri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reprezentantul pentru IMM-uri

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2008) 394 final] – „Gândiți mai întâi la scară mică” – Un „Small Business Act” pentru Europa

Reprezentantul pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM) asigură interfața dintre Comisia Europeană și comunitatea IMM-urilor și îndeplinește un rol dublu, activând în cadrul Comisiei și interacționând în același timp cu lumea exterioară. Reprezentantul ascultă preocupările exprimate de IMM-uri și reprezintă interesele acestora în procesul legislativ al UE. Reprezentantul nu doar conferă Comisiei o figură umană în interacțiunile acesteia cu IMM-urile europene, ci subliniază și importanța acestora pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă în Europa.

Competitivitatea Uniunii Europene (UE) depinde în mod fundamental de bunăstarea IMM-urilor sale. Cele 23 de milioane de IMM-uri din UE reprezintă 99 % din totalul companiilor și majoritatea locurilor de muncă noi înființate. Astfel, IMM-urile sunt o sursă esențială de creștere economică, de ocupare sporită a forței de muncă și de asigurare a unor locuri de muncă mai bune în economia europeană, acestea fiind obiective-cheie ale strategiei de la Lisabona.

Deși sunt vizate de numeroase politici ale UE, IMM-urilor le este dificil să își facă auzite opiniile.

Pentru a le oferi o posibilitate de a se exprima și pentru a pune în practică principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” enunțat în Carta europeană pentru întreprinderi mici adoptată de Consiliul European de la Santa Maria de Feira în iunie 2000, Comisia Europeană a decis să numească un reprezentant pentru IMM-uri.

La nivel intern, rolul reprezentantului este de a îmbunătăți gradul de conștientizare al Comisiei în ceea ce privește problemele cu care se confruntă IMM-urile. Reprezentantul examinează politicile UE care ar putea avea un impact asupra IMM-urilor și asigură luarea în calcul a intereselor și a nevoilor specifice ale acestora atunci când se formulează politici.

Sarcina reprezentantului face parte din sistemul de evaluare a impactului, menit să garanteze că propunerile Comisiei fac obiectul unei evaluări prealabile a efectelor lor economice, de mediu și sociale. Contribuția-cheie a reprezentantului pentru IMM-uri este de a susține cauza IMM-urilor într-o etapă timpurie a procesului legislativ, anticipând astfel efectele legilor noi.

În acest fel, activitatea reprezentantului sporește coordonarea din cadrul Comisiei în ceea ce privește aspectele referitoare la IMM-uri.

La nivel extern, reprezentantul este o persoană de contact vizibilă, recunoscută de comunitatea IMM-urilor. Rolul reprezentantului este de a asculta, prin contact direct, atât regulat, cât și informal, cu IMM-urile și cu organizațiile care le reprezintă. Pe lângă culegerea de informații, reprezentantul informează IMM-urile asupra programelor și a finanțării UE și poate răspunde direct la întrebările acestora. Stabilind un dialog între UE și întreprinderile europene, reprezentantul contribuie la îmbunătățirea guvernanței în Europa.

Primul reprezentant pentru IMM-uri a fost nominalizat în 2001.

Reprezentantul actual al UE pentru IMM-uri este dna Elżbieta Bieńkowska, membru al Comisiei Europene pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

„Rețeaua reprezentanților IMM-urilor” pe site-ul Comisiei Europene.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri Un „Small Business Act ” pentru Europa [COM(2008) 394 final, 25.6.2008]

Puteți contacta reprezentantul UE pentru IMM-uri la adresa următoare: SME Envoy European Commission DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit GROW.H1 – COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Bruxelles Belgia sau prin e-mail: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Data ultimei actualizări: 01.12.2016

Top