Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite țări UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite țări UE

Această directivă stabilește norme fiscale neutre din punct de vedere concurențial privind dividendele și profiturile achitate societăților-mamă de către filiale. Este un sistem comun ce are ca scop facilitarea grupării societăților din diferite țări UE pentru a asigura funcționarea eficientă a pieței interne.

ACT

Directiva 2011/96/EU a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite țări UE.

Directiva 2014/86/EU a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite țări UE.

SINTEZĂ

Obiectivul acestei directive, cunoscută sub denumirea Directiva societăților-mamă și a filialelor, este acela de a scuti de la reținerea la sursă dividendele și alte forme de repartizare a profitului achitate societăților-mamă de către filiale și de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societății-mamă.

Tipuri de societăți vizate

Tipurile de societăți vizate sunt societățile pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată, anumite cooperative, casele de ajutor reciproc, băncile de economii, fonduri, societăților comerciale europene și societățile cooperative europene.

Aceste societăți trebuie să aibă domiciliul fiscal pe teritoriul Uniunii Europene și trebuie să facă obiectul impozitului pe profit, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări.

Statutul de societate-mamă se acordă unei societăți comerciale dintr-o țară UE care deține cel puțin 10 % din capitalul unei societăți comerciale aflate în altă țară a UE.

Distribuirea profitului

Societatea-mamă sau un sediu permanent au posibilitatea de a încasa profituri, chiar și în afara perioadei de lichidare. În astfel de cazuri, țara UE căreia îi aparține societatea-mamă sau unde își are sediul permanent nu va impozita aceste profituri sau le va impozita autorizând societatea-mamă și sediul permanent ca acestea să deducă din cuantumul impozitului datorat fracțiunea din impozit aferentă acelor profituri și plătită de filială și orice sub-filiale.

Cu scopul de a evita ca societățile transfrontaliere să își planifice plățile în cadrul grupului pentru a beneficia de dublă neimpozitare, țara UE de origine a societății-mamă sau a sediului permanent va trebui să impoziteze profiturile primite în măsura în care aceste profituri sunt deductibile de către filială.

Fiecare țară UE își rezervă dreptul de a dispune ca orice impozite aferente participației și orice pierderi care rezultă din repartizarea profiturilor filialei să nu fie deductibile din profitul impozabil al societății-mamă.

Profiturile distribuite societății-mamă de către filială sunt scutite de reținerea la sursă a impozitelor. De asemenea, țara UE de care aparține societatea-mamă nu poate percepe taxa reținută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primește de la filială. Cu toate acestea, această prevedere nu vizează plățile anticipate sau plata în avans a impozitului pe profit către țara UE a filialei, efectuate în legătură cu distribuirea profiturilor către societatea-mamă.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/96/UE

18.1.2012

18.1.2012

JO L 345, 29.12.2011

Directiva 2014/86/UE

14.8.2014

31.12.2015

JO L 219, 25.7.2014

ACTE CONEXE

Directiva 2013/13/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul fiscalității, având în vedere aderarea Republicii Croația (JO L 141, 28.5.2013).

Ultima actualizare: 25.11.2014

Top