Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produse textile: denumirile fibrelor textile și etichetarea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produse textile: denumirile fibrelor textile și etichetarea

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 – denumirile și etichetarea fibrelor textile și marcarea compoziției fibroase a produselor textile

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul urmărește informarea adecvată a consumatorilor și buna funcționarea a pieței UE de articole de îmbrăcăminte și textile.

Acesta prevede norme privind:

 • denumirile de fibre textile în ceea ce privește definiția și utilizarea acestora la indicarea compoziției fibroase a produselor textile;
 • etichetarea produselor textile care conțin părți netextile de origine animală;
 • metodele de analiză pentru verificarea informațiilor indicate pe etichete sau marcaje.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ acoperă:

 • produsele constituite exclusiv din fibre textile și
 • produse tratate în același mod cu produsele textile, de exemplu, produsele care conțin fibre textile în proporție d cel puțin 80 % din greutate.

Excludere: produsele încredințate unor persoane care își desfășoară activitatea la domiciliu, unor întreprinderi independente sau unor croitori liber-profesioniști.

Denumirile fibrelor

Descrierea compoziției de fibre a produselor textile trebuie să utilizeze fibrele textile enumerate în anexa I la regulament.

Producătorii pot cere Comisiei Europene includerea unei denumiri noi de fibră în anexa I la regulament. Aceștia trebuie să depună un dosar tehnic întocmit în conformitate cu anexa I, care enumeră cerințele minime.

Indicația compoziției

 • Utilizarea termenilor „100 %”, „pur” sau „integral” se limitează la produsele textile compuse dintr-o singură fibră textilă.
 • Termenii „lână virgină” sau „lână” (și termenii enumerați în anexa III) pot fi utilizați pe etichete numai atunci când produsul este compus exclusiv dintr-o fibră de lână care nu a fost anterior încorporată într-un produs finit și care nu a suferit operațiuni de filare.
 • Produsele compuse din fibre diverse trebuie etichetate cu denumirea și procentul din greutate al tuturor fibrelor care compun produsul, în ordine descrescătoare.
 • Prezența părților netextile de origine animală (de exemplu, o baretă din piele adăugată la o poșetă din material textil) la produsele textile trebuie indicată prin expresia „Conține părți netextile de origine animală”.

Etichetarea și marcarea produselor textile

 • Dacă acestea urmează a fi vândute consumatorului, acestea trebuie etichetate și marcate în mod durabil, lizibil și accesibil, pentru a le indica compoziția fibroasă. Etichetarea sau marcarea reprezintă responsabilitatea celor care vând produsele.
 • Pentru produsele care constau din două sau mai multe componente textile care nu au aceeași compoziție fibroasă trebuie să apară compoziția fiecărei componente.
 • Etichetarea trebuie furnizată în limba (limbile) oficială (oficiale) din țara în care se comercializează produsul.
 • Etichetarea nu este necesară pentru produsele enumerate în anexa V.

Monitorizarea pieței

Autoritățile de monitorizare a pieței din țările UE trebuie să verifice compoziția fibroasă a textilelor, conform metodelor din anexa VIII.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 8 mai 2012.

CONTEXT

Legislația privind articolele textile și de îmbrăcăminte

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentul European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 272, 18.10.2011, pp. 1-64)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1007/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 30.11.2015

Top