Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de vehiculele utilitare uşoare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de vehiculele utilitare uşoare

În 2007, Consiliul European s-a angajat ferm să reducă cu 20 % emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020. Acest regulament se înscrie în acest obiectiv, prin stabilirea limitelor pentru emisiile de CO2 ale vehiculelor utilitare uşoare, menţinând totodată competitivitatea industriei europene de automobile.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă în materie de emisii pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uşoare (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte cerinţele de performanţă în ceea ce priveşte emisiile de dioxid de carbon (CO2) generate de vehiculele utilitare uşoare noi.

Astfel, media emisiilor de CO2 generate de aceste vehicule nu trebuie să depăşească 175 de grame de CO2 pe kilometru începând din 2017 (această cerinţă va fi introdusă progresiv, începând din 2014). Începând din 2020, aceasta nu trebuie să depăşească 147 de grame de CO2 pe kilometru.

Vehiculele care fac obiectul regulamentului

Vehiculele care fac obiectul acestui regulament sunt vehiculele de categoria N1, şi anume vehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri (camionete), care au o greutate maximă de 3,5 tone, dar care nu depăşesc 2 610 kilograme atunci când sunt goale.

Nivelul de emisii specifice

Începând de la 1ianuarie 2014, producătorii de vehicule utilitare uşoare trebuie să se asigure că media emisiilor specifice de CO2 nu depăşeşte obiectivele privind emisiile fixate de acest regulament (anexa I). Aceste obiective se aplică progresiv vehiculelor utilitare uşoare noi înmatriculate în UE şi vizează:

70 % din vehicule până în 2014;

75 % din vehicule până în 2015;

80 % din vehicule până în 2016;

100 % din vehicule începând din 2017.

În plus, se aplică un obiectiv specific vehiculelor utilitare uşoare care funcţionează cu un carburant alternativ, care conţine 85 % bioetanol („E85”). Media emisiilor specifice generate de aceste vehicule trebuie redusă cu 5 % până la 31 decembrie 2015.

Gruparea producătorilor

Producătorii de vehicule utilitare uşoare au posibilitatea de a se grupa şi de a acţiona în comun pentru a îndeplini obiectivele privind emisiile specifice.

Monitorizarea şi raportarea mediei emisiilor

În fiecare an, statele membre trebuie să colecteze datele privind fiecare vehicul utilitar uşor nou înmatriculat pe teritoriul lor (de exemplu, producător, tip, emisii specifice de CO2, masa).

Comisia centralizează aceste informaţii într-un registru central pe care îl pune la dispoziţia publicului. Pe baza acestor date, Comisia calculează pentru fiecare producător, cu titlu provizoriu:

media emisiilor specifice de CO2 în anul calendaristic precedent;

obiectivul privind emisiile specifice din anul calendaristic precedent;

diferenţa dintre media emisiilor specifice de CO2 ale acestuia în anul calendaristic precedent şi obiectivul său privind emisiile specifice din anul respectiv.

După verificarea calculelor de către producători, Comisia le confirmă până la cel târziu la 31 octombrie.

Credite suplimentare

Acest regulament acordă producătorilor de camionete avantaje suplimentare pentru producţia de vehicule care generează un nivel redus al emisiilor (sub 50 de grame pe kilometru). Fiecare vehicul care generează un nivel redus de emisii va echivala cu 3,5 vehicule în 2014 şi 2015, cu 2,5 vehicule în 2016 şi cu 1,5 vehicule în 2017. Această abordare va ajuta producătorii să reducă mai mult media emisiilor vehiculelor noi. Aceştia vor fi în măsură să solicite acest credit suplimentar pentru cel mult 25 000 de camionete pe perioada 2014-2017.

Primă pentru emisiile suplimentare

Începând din 2014, atunci când emisiile generate de un vehicul vor depăşi obiectivele, producătorul va fi obligat să achite o primă calculată în funcţie de emisiile suplimentare.

Dacă media emisiilor de CO2 a flotei auto a unui producător depăşeşte valoarea-limită pe un an începând din 2014, producătorul trebuie să plătească o primă pentru emisiile suplimentare înregistrate pentru fiecare camionetă. Valoarea acestei prime este de 5 euro pentru primul gram pe kilometru cu care media emisiilor a depăşit obiectivul, de 15 euro pentru al doilea, de 25 de euro pentru al treilea şi de 95 de euro pentru fiecare kilometru suplimentar. Începând din 2019, primul gram pe kilometru cu care media emisiilor depăşeşte obiectivul costă 95 de euro. Această sumă este identică cu cea a primei privind autoturismele.

Derogări pentru anumiţi producători

Un producător independent are posibilitatea de a obţine derogarea de la obiectivul privind emisiile specifice în cazul în care produce mai puţin de 22 000 de vehicule utilitare uşoare noi în Uniunea Europeană (UE) în fiecare an.

Mai mult, producătorii care fabrică mai puțin de 1000 de vehicule utilitare ușoare în Uniune pe an sunt excluși automat din sfera de aplicare a obiectovului de emisii specifice.

Ecoinovaţiile

Furnizorii sau producătorii au posibilitatea de a reduce emisiile lor de CO2 prin intermediul utilizării de tehnologii inovatoare. Volumul total pentru aceste tehnologii contribuie la reducerea obiectivelor de emisii specifice pentru un producător poate fi de până la 7 grame de CO2/km.

Revizuirea obiectivelor de emisii specifice

Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, Comisia va reexamina obiectivele de emisii specifice și alte aspecte ale acestui Regulament pentru a stabili obiective noi pentru perioada după 2020.

REFERINŢĂ

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 510/2011

3.6.2011

-

JO L 145 din 31.5.2011

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 253/2014

23.3.2014

-

JO L 145 din 20.03.2014

ACTE CONEXE

Regulamentul Delegat (UE) nr. 114/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la cererea de derogare de la obiectivele privind emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor utilitare ușoare noi [Jurnalul Oficial L 38 din 9.2.2013].

Regulamentul Delegat (UE) nr. 404/2013 al Comisiei din 17 februarie 2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape [Jurnalul Oficial din 24.4.2014].

Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) nr. 427/2014 al Comisiei din 25 aprilie 2014 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului [Jurnalul Oficial L 125 din 26.4.2014].

Ultima actualizare: 20.06.2014

Top