Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Montarea anvelopelor autovehiculelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Montarea anvelopelor autovehiculelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 458/2011 – cerințe privind omologarea de tip pentru autovehicule și remorcile acestora în ceea ce privește montarea anvelopelor acestora

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Acesta defineşte cerinţele aplicabile omologării de tip CE în ceea ce priveşte montarea anvelopelor pe autovehiculele din următoarele categorii.
  • M:vehiculele cu motor concepute şi construite pentru transportul pasagerilor şi care au cel puţin patru roţi;
  • N:autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri şi care au cel puţin patru roţi;
  • O:remorci.
 • Acesta pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 661/2009 privind siguranţa generală a autovehiculelor.

ASPECTE-CHEIE

Cerinţe privind montarea anvelopelor

Conform regulamentului privind siguranţa generală a autovehiculelor, anvelopele sunt clasificate în trei categorii, şi anume C1, C2 şi C3.

Toate anvelopele trebuie să fie montate pe vehicul şi să aibă aceeaşi structură, cu excepţia anvelopelor de rezervă pentru utilizare temporară*.

Spaţiul în care se învârteşte roata trebuie să fie astfel încât să permită mişcarea fără restricţii a jantelor.

Anvelopele montate pe vehicule au limite de sarcină maximă şi trebuie să poarte simbolul categoriei de viteză. Aceste aspecte trebuie să fie compatibile cu autovehiculele în cauză.

În cazul în care vehiculul dispune de o roată de rezervă, aceasta trebuie să aparţină uneia dintre următoarele două categorii:

 • unitate de rezervă standard, de aceeaşi dimensiune ca anvelopele montate pe vehicul;
 • unitate de rezervă pentru utilizare temporară de tipul adecvat pentru a fi utilizată pe vehicul.

Norme privind omologarea de tip CE

Constructorul vehiculului are obligaţia de a înainta o cerere de omologare CE către autoritatea competentă. Aceasta trebuie să conţină anumite informaţii, în special:

 • marca şi tipul vehiculului;
 • numărul de punţi şi roţi;
 • caracteristicile cheie ale anvelopelor.

Dacă autoritatea competentă consideră că vehiculul respectă toate cerinţele stabilite cu privire la montarea anvelopelor, aceasta atribuie omologarea CE de tip şi eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu Directiva 2007/46/CE.

Regulamentul (UE) 2015/166 modifică Regulamentul (UE) nr. 458/2011 adaptându-l la progresul tehnic privind anvelopa de rezervă opțională pentru autovehiculele din categoria N1 (adică autovehiculele care transportă bunuri și care au o masă maximă care nu depășește 3,5 tone).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 2 iunie 2011.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Anvelopa de rezervă pentru utilizare temporară: o anvelopă concepută pentru utilizare temporară cu o presiune de umflare mai mare decât cea stabilită pentru anvelopele standard și ranforsate

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al Comisiei din 12 mai 2011 privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora cu privire la montarea anvelopelor şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate (JO L 124, 13.5.2011, pp. 11-20)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 458/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 07.07.2016

Top