Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemele antiîmproșcare pentru autovehicule

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemele antiîmproșcare pentru autovehicule

Regulamentul (UE) nr. 109/2011 - sistemele antiîmproșcare

ACT

Regulamentul (UE) nr. 109/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule și remorcile lor cu privire la sistemele antiîmproșcare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul definește cerințele pentru omologarea de tip a sistemelor antiîmproșcare* pentru anumite categorii de autovehicule. Acesta pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 661/2009 referitor la siguranța generală a autovehiculelor.

ASPECTE-CHEIE

Categoriile de autovehicule

Regulamentul vizează categoriile N și O, care cuprind autovehiculele proiectate și construite pentru transportul de mărfuri, având cel puțin patru roți; totodată, regulamentul vizează și remorcile.

Cerințele referitoare la sistemul antiîmproșcare

În general, dispozitivele antiîmproșcare sunt situate deasupra roților vehiculului și pot include o aripă apărătoare de noroi*, apărătoare exterioare* și apărătoare de noroi*.

Dispozitivul trebuie să poată funcționa corect în situația unei utilizări normale pe șosele ude. Sunt recunoscute următoarele tipuri de dispozitive:

dispozitive de tip absorbant de energie;

dispozitive de tip separator aer/apă.

Omologarea de tip

Atât producătorul dispozitivului, cât și producătorul vehiculului trebuie să depună cerere pentru omologarea CE de tip la autoritatea națională competentă. Această cerere trebuie să conțină anumite informații, și anume:

marca și tipul dispozitivului sau vehiculului;

numărul de osii și de roți ale vehiculului;

descrierea sistemului antiîmproșcare și a componentelor acestuia.

Producătorul dispozitivului antiîmproșcare trebuie să prezinte documente administrative referitoare la omologarea CE de tip a sistemelor antiîmproșcare ca unitate tehnică separată.

Producătorul vehiculului trebuie să prezinte documente administrative referitoare la:

omologarea CE de tip a vehiculului în ceea ce privește instalarea dispozitivelor antiîmproșcare;

fișa de omologare de tip a dispozitivului montat.

În cazul în care autoritatea competentă consideră că dispozitivul sau vehiculul îndeplinește toate cerințele referitoare la sistemele antiîmproșcare, aceasta acordă omologarea CE de tip și eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu Directiva 2007/46/CE.

TERMENI-CHEIE

* Sistem antiîmproșcare: un sistem care reduce împroșcarea de material de pe șosea cu ajutorul unor aripi apărătoare de noroi, al unor apărătoare exterioare și al unor apărătoare de noroi (a se vedea mai jos).

* Omologarea de tip: aceasta indică faptul că s-au efectuat teste pentru a verifica dacă sunt îndeplinite cerințele legislative, tehnice și de siguranță relevante.

* Aripă apărătoare de noroi: o componentă rigidă a unui vehicul care împiedică proiectarea în sus a materialului împroșcat de pneuri de pe șosea.

* Apărătoare exterioară: atașată de obicei la bara de protecție din spate, aceasta împiedică proiectarea apei de ploaie și a noroiului pe alte autoturisme și pe trecători.

* Apărătoare de noroi: o componentă flexibilă instalată vertical pe roată, care reduce pulverizarea de pe o șosea udă.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 109/2011

1.3.2011

-

JO L 34, 9.2.2011, pp. 2-28

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 2015/166

24.2.2015

-

JO L 28, 4.2.2015, pp. 3-39

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, pp. 1-24)

Data ultimei actualizări: 24.09.2015

Top