Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în relațiile comerciale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în relațiile comerciale

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/7/UE – combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva vizează protejarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), împotriva întârzierii plăților* în tranzacțiile comerciale*, asigurând plătirea la timp a facturilor.
 • Aceasta stabilește intervale pentru reglarea conturilor și prevede aplicarea unor sancțiuni financiare.

ASPECTE-CHEIE

 • Întreprinderile trebuie să achite facturile în termen de maximum 60 de zile, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel în contract și cu condiția ca termenele să nu fie inechitabile pentru creditor.
 • Autoritățile publice trebuie să achite bunurile și serviciile achiziționate în termen de 30 de zile. În circumstanțe excepționale, termenul poate fi extins la 60 de zile, de exemplu în sectorul sanitar sau pentru activități specifice de natură industrială sau comercială.
 • Creditorii care și-au îndeplinit obligațiile legale și contractuale și care nu au fost plătiți în termenele menționate au dreptul la dobânzi și compensații pentru întârzierea plății.
 • Dobânda care se va achita va fi cu cel puțin opt puncte procentuale peste valoarea ratei de referință aplicate de Banca Centrală Europeană. Comisia Europeană publică online ratele aplicabile. În practică, acestea ajung la 8-10 % în majoritatea țărilor Uniunii Europene (UE).
 • Creditorii au dreptul la o sumă fixă minimă de 40 EUR de la debitori. În plus, aceștia au dreptul la compensații pentru orice alte costuri rezonabile suportate pentru a recupera datoria, precum cheltuielile de judecată sau angajarea unei firme de colectare a debitelor.
 • Creditorii sunt îndreptățiți să perceapă dobândă din ziua următoare scadenței.
 • În cazul în care în contract nu se specifică data de efectuare a plăților, creditorul este îndreptățit să perceapă dobândă la expirarea a 30 de zile de la data primirii facturii sau, dacă data de pe factură nu este clară, în aceeași perioadă de la data primirii bunurilor sau serviciilor.
 • Autoritățile naționale trebuie să ia măsuri pentru a sensibiliza publicul cu privire la remediile care există pentru plată întârziată.
 • Până la data de 16 martie 2016, Comisia va prezenta un raport privind implementarea legislației.

În perioada octombrie 2012-noiembrie 2014, Comisia a organizat o campanie de informare privind plățile întârziate în întreaga UE pentru a sensibiliza părțile interesate cu privire la drepturile și obligațiile lor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 15 martie 2011. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 16 martie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați Directiva privind întârzierea efectuării plăților de pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* Plată întârziată: plată care nu a fost efectuată în perioada statutară sau contractuală după furnizarea bunurilor sau a serviciilor.

* Tranzacții comerciale: tranzacții între întreprinderi sau între acestea și autoritățile publice care implică efectuarea unei plăți pentru bunuri sau servicii.

ACT

Directiva 2011/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, pp. 1-10)

Data ultimei actualizări: 11.02.2016

Top