Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Cu sediul la Paris, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a fost creată în 2010 pentru a proteja stabilitatea piețelor financiare europene și a elimina neajunsurile din cadrul supravegherii financiare europene.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei

Cu sediul la Paris, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a fost creată în 2010 pentru a proteja stabilitatea piețelor financiare europene și a elimina neajunsurile din cadrul supravegherii financiare europene.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul creează ESMA, care este o autoritate europeană ce consolidează coordonarea dintre autoritățile naționale de reglementare a piețelor financiare și asigură aplicarea consecventă a legislației financiare a UE în țările UE.

ASPECTE-CHEIE

Aplicarea consecventă a dreptului

ESMA elaborează standarde tehnice de reglementare pe baza legislației financiare a UE. De asemenea, aceasta are dreptul de a emite ghiduri și recomandări cu privire la aplicarea dreptului european.

Protecția consumatorilor și activitățile financiare

ESMA promovează transparența, simplicitatea și echitatea pe piețe pentru a proteja consumatorii de produse financiare. Printre sarcinile sale se numără monitorizarea activităților financiare și analizarea tendințelor de consum. În anumite condiții stricte, Autoritatea poate interzice sau restricționa temporar anumite activități financiare care amenință stabilitatea piețelor.

Încălcarea dreptului

ESMA poate investiga o încălcare a dreptului de către o autoritate națională. Această situație apare când aceasta din urmă nu garantează faptul că un participant la piețele financiare respectă dreptul european.

În termen de două luni, ESMA poate emite o recomandare prin care să solicite autorității naționale să ia măsurile necesare în vederea respectării dreptului european. Apoi, Comisia Europeană poate emite un aviz formal. În cazul în care neconformitatea autorității naționale persistă, ESMA poate adresa o decizie direct unui participant la piața financiară în anumite condiții stricte. Această decizie prevalează asupra deciziilor adoptate anterior de autoritatea națională.

Supravegherea financiară europeană

ESMA face parte din Sistemul european de supraveghere financiară creat în 2010, care cuprinde alte trei organizații de supraveghere:

Autoritatea Bancară Europeană, cu sediul la Londra;

Comitetul European pentru Risc Sistemic, cu sediul la Frankfurt.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010

16.12.2010

-

JO L 331, 15.12.2010, pp. 84-119

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

JO L 174, 1.7.2011, pp. 1-73

Directiva 2014/51/UE

23.5.2014

31.3.2015

JO L 153, 22.5.2014, pp. 1-61

Regulamentul (UE) nr. 258/2014

9.4.2014

-

JO L 105, 8.4.2014, pp. 1-8

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului European pentru Risc Sistemic (JO L 331, 15.12.2010, pp. 162-164)

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), ale Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 331, 15.12.2010, pp. 120-161)

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, pp. 1-73)

Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, pp. 1-61)

Ultima actualizare: 16.04.2015

Top