Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO)

Criza financiară din 2008 a scos la lumină deficiențe ale supravegherii în sectorul financiar al Uniunii Europene (UE). Cu sediul în Frankfurt, Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) a fost creată în 2010 pentru a preveni riscul destabilizării sectorului asigurărilor.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei.

SINTEZĂ

Criza financiară din 2008 a scos la lumină deficiențe ale supravegherii în sectorul financiar al Uniunii Europene (UE). Cu sediul în Frankfurt, Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) a fost creată în 2010 pentru a preveni riscul destabilizării sectorului asigurărilor.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul înființează AEAPO, un organism al UE care sprijină coordonarea între autoritățile naționale și asigură aplicarea consecventă a legilor UE pentru sectoarele asigurărilor și pensiilor ocupaționale din țările UE.

ASPECTE-CHEIE

Aplicarea consecventă a dreptului

AEAPO elaborează standarde tehnice de reglementare care însoțesc actele legislative adoptate de către Consiliu și Parlamentul European pentru societățile de asigurare, conglomeratele financiare (întreprinderi financiare mari care activează în diverse sectoare financiare), intermediarii de pensii ocupaționale și de asigurări (societăți care vând polițe de pensie și de asigurare). De asemenea, aceasta are dreptul de a emite ghiduri și recomandări cu privire la aplicarea dreptului european.

Tendințele pieței

AEAPO are sarcina de a asigura stabilitatea piețelor de asigurare și protecția titularilor de polițe, a membrilor regimurilor de pensii și a beneficiarilor. De exemplu, Autoritatea monitorizează tendințele de consum și evaluează riscurile potențiale și punctele vulnerabile ale piețelor. În anumite condiții stricte, Autoritatea poate interzice sau restricționa temporar anumite activități financiare care amenință stabilitatea sistemului financiar.

Încălcarea dreptului

AEAPO poate investiga o încălcare a dreptului de către o autoritate națională. Această situație apare când aceasta din urmă nu garantează faptul că o instituție financiară respectă dreptul european.

În termen de două luni, AEAPO poate emite o recomandare pentru autoritatea națională. Apoi, Comisia Europeană poate emite un aviz formal prin care să solicite autorității să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu dreptul. În cazul în care neconformitatea autorității naționale persistă, AEAPO poate adresa o decizie direct unei instituții financiare în anumite condiții stricte. Această decizie prevalează asupra deciziilor adoptate anterior de autoritatea națională.

Supravegherea financiară europeană

AEAPO face parte din Sistemul european de supraveghere financiară creat în 2010, care cuprinde alte trei organizații de supraveghere:

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul AEAPO.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1094/2010

16.12.2010

-

JO L 331, 15.12.2010, pp. 48-83

Rectificare

-

-

JO L 54, 22.2.2014, pp. 23-23

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/51/UE

23.5.2014

31.3.2015

JO L 153, 22.5.2014, p. 1-61

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, pp. 162-164).

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, pp. 120-161).

Decizia 2004/9/CE a Comisiei din 5 noiembrie 2003 de instituire a Comitetului European pentru asigurări și pensii ocupaționale (JO L 3, 7.1.2004, pp. 34-35).

Data ultimei actualizări: 16.04.2015

Top