Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autoritatea bancară europeană (ABE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autoritatea bancară europeană (ABE)

Criza financiară din 2008 a scos la lumină deficiențe ale supravegherii în sectorul financiar european. Avându-și sediul la Londra, Autoritatea bancară europeană (ABE) a fost creată în 2010 pentru a proteja stabilitatea și rezistența sistemului bancar european.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei.

SINTEZĂ

Criza financiară din 2008 a scos la lumină deficiențe ale supravegherii în sectorul financiar european. Avându-și sediul la Londra, Autoritatea bancară europeană (ABE) a fost creată în 2010 pentru a proteja stabilitatea și rezistența sistemului bancar european.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ABE a fost înființată printr-un regulament, cu scopul de a consolida coordonarea între inspectorii bancari naționali și de a asigura aplicarea consecventă a legislației bancare a UE.

ASPECTE-CHEIE

Aplicarea consecventă a dreptului

ABE elaborează standarde de reglementare și tehnice pentru specificarea legislației bancare adoptate de Consiliul și Parlamentul European. De asemenea, ABE are dreptul de a emite ghiduri și recomandări cu privire la aplicarea legislației europene.

Exercițiile de simulare a crizelor

ABE are responsabilitatea de a coordona, împreună cu autoritățile naționale responsabile de supravegherea băncilor, exercițiile de simulare a crizelor pentru a evalua rezistența băncilor la șocuri financiare. În special, ABE are scopul de a asigura aplicarea unei metodologii consecvente la nivel național pentru desfășurarea acestor exerciții. De asemenea, aceasta monitorizează și evaluează tendințele pieței și ale creditelor.

Încălcarea legislației

ABE are puterea de a ancheta aplicarea care se pretinde a fi incorectă a legislației bancare și financiare europene de către o autoritate națională de supraveghere (în special prin negarantarea respectării de către o bancă a cerințelor stabilite în legislație).

ABE poate adresa o recomandare respectivei autorități naționale de supraveghere. Dacă aceasta nu o respectă, Comisia poate fi împuternicită să emită un aviz formal ținând seama de recomandarea ABE.

Dacă o autoritate națională de supraveghere continuă să nu se conformeze dreptului, ABE poate să adopte decizii adresate direct băncii. Această competență poate fi utilizată doar în circumstanțe excepționale.

Supravegherea financiară europeană

ABE face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari, creat în 2010, care cuprinde alte trei autorități de supraveghere:

CÂND SE APLICĂ PREZENTUL REGULAMENT?

Începând cu 16 decembrie 2010.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul ABE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010

16.12.2010

-

JO L 331, 15.12.2010, pp. 12-47

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1022/2013

30.10.2013

-

JO L 287, 29.10.2013, pp. 5-14

Directiva 2014/17/UE

20.3.2014

-

JO L 60, 28.2.2014, pp. 34-85

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, pp. 162-164).

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, pp. 120-161).

Data ultimei actualizări: 20.03.2015

Top