Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului autovehiculelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului autovehiculelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010 — cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul prevede norme privind dispozitivele de ștergere* și de spălare* a parbrizului autovehiculelor.
  • Obiectivul este de a adapta cerințele existente la progresele științifice și tehnice.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul stabilește cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului. Acesta face parte din punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța autovehiculelor.

Tipul de vehicul vizat

Acest regulament se aplică vehiculelor din categoria M1, adică vehiculelor concepute și construite pentru transportul de pasageri, echipate cu cel mult opt scaune, pe lângă cel al șoferului.

Cerințe privind dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului autovehiculelor

Fabricanții trebuie să echipeze autovehiculele cu:

  • ștergătoare de parbriz formate din brațe de ștergere. Dispozitivul de ștergere a parbrizului trebuie să aibă cel puțin două frecvențe de ștergere. Câmpul ștergătorului de parbriz trebuie să acopere cel puțin 98 % din zona de vizibilitate A și cel puțin 80 % din zona de vizibilitate B (aceste zone sunt definite în alineatele 2.2, respectiv 2.4 din anexa 18 la Regulamentul nr 43 al CEE-ONU);
  • un dispozitiv de spălare care să pulverizeze lichid de spălare pe zona-țintă a parbrizului, fără urme de scurgeri, decuplarea unui furtun sau defectarea unei duze. Acest sistem trebuie să furnizeze suficient lichid pentru curățarea a cel puțin 60 % din zona de vizibilitate A.

De asemenea, regulamentul stabilește proceduri de încercare pentru testarea conformității dispozitivelor.

Solicitarea omologării de tip UE

Producătorul vehiculului trebuie să depună cererea de omologare de tip la autoritatea competentă. Producătorul are două opțiuni:

  • să depună o cerere de omologare de tip pentru fiecare tip de vehicul în ceea ce privește dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului acestuia; sau
  • să depună o cerere de omologare de tip pentru un tip de dispozitiv de ștergere și de spălare a parbrizului ca unitate tehnică.

Cererea UE trebuie să conțină următoarele informații:

  • marca și tipul vehiculului;
  • o descriere tehnică detaliată a dispozitivului de ștergere și de spălare a parbrizului;
  • o descriere a metodei de funcționare a dispozitivelor de ștergere și de spălare a parbrizului.

Dacă autoritatea competentă consideră că vehiculul îndeplinește toate cerințele referitoare la dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului, aceasta acordă omologarea UE de tip și eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu Directiva 2007/46/CE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 30 noiembrie 2010.

* TERMENI-CHEIE

Dispozitiv de ștergere a parbrizului: un dispozitiv care servește la ștergerea suprafeței exterioare a parbrizului.

Dispozitiv de spălare a parbrizului: un dispozitiv pentru stocarea, transferarea și proiectarea lichidelor către suprafața exterioară a parbrizului.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010 al Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 292, 10.11.2010, pp. 2-20)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1008/2010 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, pp. 1-160)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, pp. 1-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 27.10.2016

Top