Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autovehicule și remorci sigure

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autovehicule și remorci sigure

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 – omologarea de tip pentru autovehicule și remorci

SINTEZĂ

Autovehiculele noi trebuie să îndeplinească aceleași cerințe tehnice pe întregul teritoriu al Uniunii Europene (UE). Acest lucru contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de siguranță rutieră și de protecție a mediului și sporește competitivitatea industriei UE a automobilelor.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește cerințele tehnice și procedurile menite să asigure că autovehiculele noi îndeplinesc standardele UE privind siguranța și eficiența energetică.

ASPECTE-CHEIE

Acest regulament stabilește cerințele pentru omologarea de tip în ceea ce privește:

siguranța autovehiculelor și a remorcilor acestora;

eficiența energetică a autovehiculelor (prin introducerea obligativității de instalare a sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri și a indicatorilor de schimbare a vitezei);

siguranța și eficiența energetică a pneurilor și nivelurile emisiilor de zgomot ale acestora.

Regulamentul se aplică:

autovehiculelor cu cel puțin patru roți utilizate pentru transportul de pasageri (categoria M);

autovehiculelor cu cel puțin patru roți destinate transportului de mărfuri (categoria N);

remorcilor (categoria O).

Omologarea de tip*

Prin acest regulament, UE asigură conformitatea cu mai multe regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind specificațiile tehnice pentru autovehicule. Se consideră că un tip de vehicul omologat în temeiul acestor regulamente ale CEE-ONU îndeplinește standardele Comisiei privind omologarea de tip.

Regulamentul 2015/166, de completare și modificare a regulamentului inițial, stabilește norme detaliate privind procedurile, cerințele tehnice și încercările specifice pentru omologarea de tip. De asemenea, acesta vizează componentele și unitățile tehnice separate destinate autovehiculelor.

Obligațiile producătorilor

Producătorii trebuie să garanteze că vehiculele noi vândute, înmatriculate sau puse în exploatare în UE sunt omologate de tip în conformitate cu acest regulament.

Pentru sporirea siguranței rutiere, toate vehiculele trebuie să fie echipate cu un sistem electronic de control al stabilității. Vehiculele din categoriile M2, M3, N2 și N3 trebuie să fie echipate cu un sistem avansat de frânare de urgență și cu un sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație. Aceste cerințe se vor aplica tuturor camioanelor și autobuzelor noi începând cu data de 1 noiembrie 2015.

Pneurile trebuie să îndeplinească cerințe referitoare la:

aderența pe teren umed;

rezistența la rulare;

zgomotul de rulare.

În plus, vehiculele din categoria M1 trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, cu un sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranță și cu indicatori de schimbare a vitezei, acestea fiind doar câteva dintre numeroasele specificații mai detaliate pentru toate categoriile de vehicule.

Obligațiile țărilor UE

Omologarea de tip a Comisiei sau omologarea națională de tip se acordă numai vehiculelor care îndeplinesc cerințele stabilite în acest regulament.

CONTEXT

Siguranța în sectorul automobilelor.

TERMENI-CHEIE

* Omologarea de tip: indică faptul că un tip de vehicul a fost testat pentru verificarea conformității acestuia cu cerințele legislative, tehnice și de siguranță relevante.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

20.8.2009

JO L 200, 31.7.2009, pp. 1-24

Rectificare

JO L 337, 20.12.2011, p. 27

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 407/2011

1.5.2011

JO L 108, 28.4.2011, pp. 13-20

Regulamentul (UE) nr. 523/2012

11.7.2012

JO L 160, 21.6.2012, pp. 8-12

Regulamentul (UE) nr. 2015/166

24.2.2015

JO L 28, 4.2.2015, pp. 3-39

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 661/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei din 11 ianuarie 2011 privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și la numărul de identificare al vehiculului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 8, 12.1.2011, pp. 1-13)

Data ultimei actualizări: 24.09.2015

Top