Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asigurarea de răspundere civilă auto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asigurarea de răspundere civilă auto

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/103/CE - Asigurarea de răspundere civilă auto

SINTEZĂ

Asigurarea auto reprezintă o proporție semnificativă din polițele de asigurare generală încheiate în Uniunea Europeană (UE). Această directivă urmărește să ajute rezidenții din UE implicați într-un accident rutier într-o altă țară din UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

În temeiul directivei, deținătorii de polițe de asigurare auto obligatorie din toate țările UE beneficiază de acoperire la circulația cu autovehiculul pe întregul teritoriu al UE.

ASPECTE-CHEIE

Directiva:

impune ca toate autovehiculele din UE să fie acoperite de o asigurare obligatorie de răspundere civilă*;

elimină verificarea asigurării la frontieră pentru a facilita călătoriile internaționale pe teritoriul UE;

prevede acoperirea minimă a asigurării de răspundere civilă în țările UE;

precizează persoanele exonerate și autoritățile responsabile cu despăgubirea;

introduce un mecanism de despăgubire a victimelor locale ale accidentelor provocate de vehicule dintr-o altă țară a UE;

impune soluționarea rapidă a cererilor de despăgubire rezultate în urma unor accidente produse în afara țării de reședință din UE a victimei (pentru așa-numitele „victime aflate în vizită”);

prevede dreptul asiguraților de a solicita o atestare privind cererile de despăgubire (sau absența lor) care au implicat vehiculul acestora în cursul ultimilor cinci ani anteriori contractului.

Directiva nu reglementează aspecte de răspundere civilă precum acordarea despăgubirilor, acestea fiind decise de țările UE, sau „acoperirea vastă” pentru vătămarea fizică a șoferului sau pentru deteriorarea vehiculelor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 27 octombrie 2009.

CONTEXT

Pagina referitoare la asigurarea auto pe site-ul Comisiei Europene

TERMENI-CHEIE

*Asigurare de răspundere civilă: acoperirea daunelor, a pierderilor sau a vătămărilor cauzate altei părți ca urmare a acțiunilor unui asigurat.

ACT

Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/103/CE

27.10.2009

-

JO L 263, 7.10.2009, pp. 11-31

Data ultimei actualizări: 12.10.2015

Top