Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi

Având în vedere faptul că transportul rutier este unul dintre sectoarele cele mai poluante în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră (GES) din UE, prezentul regulament are ca scop reducerea acestor emisii prin stabilirea unor limite pentru autoturismele noi.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește standarde pentru autoturismele noi în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon (CO2) ale acestora. Limita curentă este stabilită la 130 de grame de CO2 emise per kilometru. Limita se va reduce la 95 de grame de CO2 /km până în anul 2021.

ASPECTE-CHEIE

  • Limita de 130g/km introdusă progresiv între 2012 și 2015. Pentru fiecare an din perioada respectivă, procentajul autoturismelor unui producător care trebuie să respecte limita crește. Din 2015, 100 % din autoturisme trebuie să fie conforme (comparativ cu 75 % în 2013 și 80 % în 2014).
  • Dacă media emisiilor de CO2 de la mai multe autoturisme ale unui producător depășește limita de emisii, atunci se va aplica o amendă ridicată. Pentru fiecare autoturism, producătorul trebuie să plătească 5 EUR pentru primul g/km peste limită, 15 EUR pentru al doilea, 25 EUR pentru al treilea și 95 EUR pentru fiecare g/km după acestea. Din 2019, fiecare g/km peste limită va fi taxat cu 95 EUR.
  • Micii producători care înregistrează un număr mai mic de 1 000 de autoturisme în UE per an sunt scutiți de la această legislație, iar cei care înregistrează între 1 000 și 10 000 de autoturisme pe an pot propune propriile ținte de reducere a emisiilor. Între timp, producătorii care fabrică între 10 000 și 300 000 de autoturisme per an, pot aplica pentru o țintă de reducere fixă.
  • Inovarea ecologică realizată de producătorii de autoturisme este recompensată printr-un sistem de credite și super credite* de emisii.

CONTEXT

În prezent, autoturismele sunt responsabile pentru circa 12 % din totalul emisiilor de CO2 din UE.

Originile prezentului regulament se află într-o strategie adoptată de UE în 1995 care viza reducerea emisiilor de CO2 pe baza a trei componente: un angajament voluntar de reducere a emisiilor din partea producătorilor de autoturisme, promovarea autoturismelor cu un grad ridicat de eficiență energetică prin intermediul unor măsuri fiscale și informarea consumatorilor prin etichete care afișează emisiile de CO2 ale unui autoturism, conform detalierii din Directiva 1999/94/CE.

TERMENI-CHEIE

Super credite sunt stimulente oferite producătorilor pentru a înregistra autoturisme cu nivel scăzut de emisii. În cadrul acestui program, autoturismele care generează 50 g de CO2/km sau mai puțin sunt considerate ca fiind echivalente cu 1,5 autoturisme până în 2016. Acest lucru, în schimb, oferă producătorilor flexibilitatea de a produce și autoturisme mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de carburant.

Pentru mai multe informații, consultați paginile de internet ale Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2generate de autoturisme.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 443/2009

8.6.2009

-

JO L 140, 5.6.2009, pp. 1-15

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 397/2013

8.5.2013

-

JO L 120, 1.5.2013, pp. 4-8

Regulamentul (UE) nr. 333/2014

8.4.2014

-

JO L 103, 5.4.2014, pp. 15-21

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la înmatricularea autoturismelor noi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 293, 11.11.2010, pp. 15-20).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 396/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 în ceea ce privește anumite cerințe privind monitorizarea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi (JO L 120, 1.5.2013, pp. 1-3).

Data ultimei actualizări: 02.04.2015

Top