Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vehiculele pe bază de hidrogen – norme privind omologarea de tip

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vehiculele pe bază de hidrogen – norme privind omologarea de tip

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 79/2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește cerințele de fabricație pentru vehiculele pe bază de hidrogen destinate transportului de pasageri și de mărfuri, precum și pentru componentele și sistemele acestora.

ASPECTE-CHEIE

 • Constructorii trebuie:
  • să facă dovada faptului că toate vehiculele noi pe bază de hidrogen vândute, înmatriculate sau puse în circulație în cadrul Uniunii Europene (UE), precum și componentele acestora respectă legislația;
  • să furnizeze autorităților de omologare informațiile corespunzătoare privind specificațiile vehiculului și condițiile de încercare;
  • să furnizeze informațiile necesare în scopul inspecției componentelor și a sistemelor pe bază de hidrogen în cadrul operațiilor de service asupra vehiculelor.
 • Constructorii trebuie să garanteze că sistemele și componentele pe bază de hidrogen:
  • pot suporta condițiile de funcționare electrice, mecanice, termice și chimice fără a prezenta scurgeri sau deformări;
  • sunt protejate împotriva suprapresiunii;
  • pot suporta în mod fiabil temperaturile și presiunile preconizate pe durata de funcționare a acestora;
  • sunt concepute astfel încât să poată fi instalate și protejate împotriva deteriorărilor.
 • Actul legislativ conține proceduri de încercare specifice pentru diferite tipuri de rezervoare de hidrogen și componente pe bază de hidrogen.
 • Comisia Europeană are autoritatea de a adopta măsuri de punere în aplicare, cum sunt normele detaliate pentru diferitele încercări și informațiile pe care trebuie să le furnizeze constructorii.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 24 februarie 2011.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 35, 4.2.2009, pp. 32-46)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen (JO L 122, 18.5.2010, pp. 1-107). Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 406/2010 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 630/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008, privind cerințele în ceea ce privește emisiile pentru omologarea de tip a autovehiculelor care utilizează hidrogen și amestecuri de hidrogen și gaz natural și includerea informațiilor specifice privind vehiculele echipate cu grup motopropulsor electric în documentul de informare, în scopul omologării CE de tip (JO L 182, 13.7.2012, pp. 14-26)

Data ultimei actualizări: 21.03.2016

Top