Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moneda electronică: activitatea și supravegherea prudențială

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moneda electronică: activitatea și supravegherea prudențială

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/110/CE – activitatea și supravegherea prudențială privind moneda electronică

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

  • Directiva privind moneda electronică (EMD) stabilește normele cu privire la activitatea și supravegherea instituțiilor emitente de monedă electronică* (e-money) pentru a contribui la apariția unei veritabile piețe unice pentru serviciile bazate pe e-money în Uniunea Europeană (UE).
  • De asemenea, directiva vizează asigurarea coerenței cu directiva privind serviciile de plată (Directiva 2007/64/CE, cunoscută drept PSD), contribuind astfel către o piață unică a UE pentru plățile în beneficiul consumatorilor, al companiilor și al unei economii mai extinse a UE.

ASPECTE-CHEIE

În general, EMD vizează:

  • să faciliteze apariția unor servicii noi, inovatoare și sigure bazate pe e-money;
  • să asigure accesul la piață noilor companii;
  • să încurajeze concurența eficientă între toți participanții la piață.

În mod specific, directiva modernizează normele UE cu privire la e-money, în principal prin introducerea unui regim prudențial pentru instituțiile emitente de e-money* în conformitate cu cerințele pentru instituțiile de plată din PSD.

Directiva introduce cerințe prudențiale proporționale pentru a facilita accesul la piață pentru nou-veniți. Aceasta include reducerea cerinței privind capitalul inițial la 350 000 EUR și norme noi privind calcularea propriilor fonduri.

Printre instituțiile vizate de EMD se numără băncile, instituțiile emitente de e-money, Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale.

Printre activitățile care sunt permise a fi efectuate de instituțiile emitente de e-money se numără asigurarea de servicii de plată și acordarea de credite aferente acestor plăți.

În octombrie 2015, UE a adoptat o nouă directivă privind serviciile de plată, cunoscută drept PSD2. Aceasta abrogă Directiva 2007/64/CE începând cu 13 ianuarie 2018. PSD2 vizează să îmbunătățească securitatea, să extindă posibilitățile de alegere ale consumatorilor și să țină pasul cu inovarea.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 30 octombrie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 aprilie 2011.

CONTEXT

Pagina referitoare la moneda electronică pe site-ul Comisiei Europene

TERMENI-CHEIE

* Moneda electronică este alternativa digitală la suma în numerar, care permite utilizatorilor să păstreze fonduri pe un dispozitiv (card sau telefon) sau prin intermediul internetului și să efectueze tranzacții de plată.

* Instituțiile emitente de e-money sunt organizații care au fost autorizate să emită monedă electronică.

ACT

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, pp. 7-17)

ACTE CONEXE

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, pp. 1-36). Modificările succesive aduse Directivei 2007/64/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, pp. 35-127)

Data ultimei actualizări: 21.03.2016

Top