Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asigurarea și reasigurarea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asigurarea și reasigurarea

Uniunea Europeană (UE) a adoptat norme comune pentru a facilita activitățile întreprinderilor de asigurare în toate țările UE, pentru a garanta că acestea pot supraviețui în perioade dificile și pentru a proteja deținătorii de polițe de asigurare.

ACT

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a adoptat norme comune pentru a facilita activitățile întreprinderilor de asigurare în toate țările UE, pentru a garanta că acestea pot supraviețui în perioade dificile și pentru a proteja deținătorii de polițe de asigurare.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Cunoscută sub denumirea de Solvabilitate II, această directivă impune întreprinderilor de asigurare să păstreze resurse financiare suficiente. De asemenea, directiva stabilește norme prudențiale și de management.

ASPECTE-CHEIE

Directiva vizează întreprinderile de asigurare generală, de asigurare de viață și de reasigurare.

Autorizarea

O întreprindere de asigurare își poate desfășura activitățile după ce obține o autorizație din partea unei autorități de supraveghere din țara respectivă. Autorizația este valabilă în întreaga UE.

Cerințe de capital

Întreprinderile de asigurare trebuie să dețină capital în funcție de profilurile de risc ale acestora, pentru a garanta că au resurse financiare suficiente pentru a face față unor dificultăți financiare. Acestea trebuie să respecte anumite cerințe de capital:

  • cerința de capital minim: nivelul minim de capital sub care deținătorii de polițe de asigurare ar fi supuși unui nivel ridicat de risc;
  • cerința de capital de solvabilitate: capitalul de care are nevoie o întreprindere de asigurare în cazurile în care este necesară absorbția unor pierderi semnificative. Suma capitalului se calculează ținând cont de diferite riscuri, cum ar fi:
    • riscul de piață: riscul de pierdere sau de modificare a situației financiare care rezultă direct din fluctuații ale piețelor;
    • riscul operațional: riscul de pierdere aferent unor procese interne inadecvate sau disfuncționale, personalului sau sistemelor ori evenimentelor externe.

În cazul în care o întreprindere nu respectă cele două sume de capital impuse, autoritatea de supraveghere trebuie să ia măsuri.

Sistemul de management al riscurilor

Un sistem de guvernanță adecvat

Întreprinderile de asigurare trebuie să instituie un sistem de guvernanță adecvat și transparent, cu o împărțire clară a responsabilităților. Acestea trebuie să dețină capacitatea administrativă necesară pentru a face față diferitor aspecte, inclusiv managementul riscurilor, respectarea legislației și auditul intern.

Evaluarea internă a riscurilor și a solvabilității

Întreprinderile de asigurare trebuie să efectueze periodic evaluarea internă a riscurilor și a solvabilității. Aceasta presupune evaluarea nevoilor de solvabilitate în caz de risc în funcție de profilurile de risc ale acestor întreprinderi, precum și evaluarea respectării cerințelor privind resursele financiare.

Supravegherea

Procesul de supraveghere

Actul legislativ prevede un „proces de supraveghere prudențială” prin care autoritățile de supraveghere să poată analiza și evalua respectarea normelor de către întreprinderile de asigurări. Obiectivul este de a ajuta autoritățile de supraveghere să identifice companiile care se pot confrunta cu dificultăți. De asemenea, întreprinderile de asigurare trebuie să publice anumite informații.

Supraveghetorul grupului

Fiecare grup de asigurare - o companie cu entități care furnizează servicii într-una sau mai multe țări ale UE - trebuie să aibă un supraveghetor de grup cu responsabilități specifice în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în cauză.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene referitor la solvabilitate ii.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/138/CE

6.1.2010

31.10.2012

JO L 335, 17.12.2009, pp. 1-155

Rectificare

-

-

JO L 219, 25.7.2014, pp. 66-66

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/89/UE

9.12.2011

10.6.2013

JO L 326, 8.12.2011, pp. 113-141

Directiva 2012/23/UE

15.9.2012

30.6.2013

JO L 249, 14.9.2012, pp. 1-2

Directiva 2013/58/UE

19.12.2013

31.3.2015

JO L 341, 18.12.2013, pp. 1-3

Directiva 2014/51/UE

23.5.2014

31.3.2015

JO L 153, 22.5.2014, pp. 1-61.

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/138/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, pp. 1-797).

Data ultimei actualizări: 15.05.2015

Top