Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Achiziții publice în domeniile apărării și securității

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Achiziții publice în domeniile apărării și securității

 

SINTEZĂ

Este necesară stabilirea unor norme specifice pentru sectoarele apărării și securității în vederea deschiderii piețelor de apărare ale Uniunii Europene (UE) fără a periclita interesele legitime privind securitatea ale țărilor UE. Această directivă stimulează concurența și transparența în aceste sectoare, permițând astfel întreprinderilor europene să participe la mai multe licitații pentru contracte în domeniile apărării și securității în UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește regulile privind achizițiile adaptate la particularitățile sectoarelor apărării și securității.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare: directiva se aplică, în principiu, tuturor contractelor pentru achiziția de echipamente, de furnizare de lucrări și de prestare de servicii destinate unor scopuri militare și tuturor achizițiilor sensibile în scopul garantării securității și care implică informații clasificate.

În temeiul articolului 346 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, țările UE își mențin dreptul să excludă contracte din domeniul de aplicare al prezentei directive. Acest lucru este necesar pentru a proteja interesele esențiale de securitate.

Anumite tipuri specifice de contracte sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. Printre acestea se numără:

contracte atribuite pentru activități ale serviciilor de informații sau legate de staționarea trupelor, atribuite în conformitate cu regulile organizațiilor internaționale care fac achiziții pentru aceste scopuri;

contracte atribuite de un guvern unui alt guvern referitoare la furnizarea de echipament militar sau sensibil.

Directiva permite proceduri care vizează căi de atac (adică posibilitatea ca un ofertant* să conteste atribuirea unui contract unui alt ofertant) cu scopul de a garanta protecția juridică a ofertanților implicați. De asemenea, procedurile încurajează transparența și nediscriminarea în atribuirea contractelor fără a compromite nevoia de confidențialitate a țărilor UE.

Directiva este legată de directiva 2009/43/CE privind transferurile pe teritoriul Uniunii Europene de produse din domeniul apărării. Transferurile simplificate de produse din domeniul apărării între țările UE garantate de directiva 2009/43/CE sunt necesare pentru buna funcționare a licitațiilor transfrontaliere.

Comisia Europeană a prezentat în iunie 2014 o foaie de parcurs cu măsuri pentru consolidarea pieței comunitare unice și promovarea competiției în sectorul apărării. Foaia de parcurs vizează implementarea Comunicării Comisiei privind apărarea și securitatea din iulie 2013. Măsurile planificate includ modificarea directivei pentru a aborda mai bine distorsionările rămase ale pieței și pentru a îmbunătăți securitatea furnizării de echipamente militare și sensibile între țările UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva intră în vigoare la 21 august 2009 și trebuie să fie integrată în legislația națională a țărilor UE până la 21 august 2011.

CONTEXT

Politica industrială europeană de securitate

TERMENI-CHEIE

* Ofertant: o organizație sau un consorțiu care depune o ofertă în cadrul procedurii de cerere de ofertă.

ACT

Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/81/CE

21.8.2009

21.8.2011

JO L 216, 20.8.2009, pp. 76-136

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/81/CE au fost integrate în textul original. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, pp. 1-36). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 19.10.2015

Top