Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisiile provenite de la vehiculele grele (Euro VI): norme de certificare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emisiile provenite de la vehiculele grele (Euro VI): norme de certificare

Acest regulament contribuie la îndeplinirea obiectivelor europene privind calitatea aerului și combaterea emisiilor poluante. Regulamentul stabilește norme privind cerințele tehnice pentru omologarea de tip a vehiculelor grele și a motoarelor acestora în ceea ce privește emisiile și vine în completarea legislației existente referitoare la omologarea de tip a vehiculelor cu motor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (Text cu relevanță pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament definește cadrul legal pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a motoarelor și a pieselor de schimb, în ceea ce privește emisiile acestora. De asemenea, regulamentul stabilește norme privind:

conformitatea în funcționare a vehiculelor și motoarelor;

durabilitatea dispozitivelor pentru controlul poluării;

sistemele de diagnosticare la bord (OBD);

accesibilitatea la informațiile referitoare la sistemul OBD al vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor;

măsurarea consumului de carburant și a emisiilor de CO2.

Acest regulament se aplică în cazul vehiculelor cu motor din categoriile M1, M2, N1 și N2 cu o masă de referință mai mare de 2 610 kg, precum și tuturor autovehiculelor din categoriile M3 și N3, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE.

Obligațiile producătorilor

Producătorii trebuie să poată demonstra că toate vehiculele, motoarele sau piesele de schimb noi comercializate, înregistrate sau puse în funcțiune în cadrul Comunității au fost omologate de tip în conformitate cu acest regulament.

De asemenea, producătorii trebuie să aplice măsuri tehnice pentru a garanta limitarea efectivă a emisiilor la țeava de evacuare pe toată durata de viață normală a vehiculelor și în condiții de utilizare normale.

Cerințe și încercări

Producătorii trebuie să echipeze vehiculele și motoarele cu componente care să asigure respectarea limitelor de emisii stabilite în anexa I la acest regulament, în condițiile prevăzute de către Comisia Europeană în acest regulament și în actele de punere în aplicare.

Accesul la informație

Producătorii de vehicule trebuie să le garanteze operatorilor independenți accesul la informațiile privind sistemele (OBD) , precum și echipamentele, instrumentele sau software-ul de diagnosticare. În plus, producătorii furnizează o structură standardizată, sigură și la distanță pentru a permite reparatorilor independenți să realizeze operații care implică accesul la sistemul de siguranță al vehiculului.

Informațiile respective ar trebui să fie publicate pe site-urile de internet ale producătorilor sau, dacă acest lucru nu este posibil datorită naturii informațiilor, într-un alt format adecvat.

Calendarul

Autoritățile naționale nu vor mai acorda omologarea de tip comunitară sau națională pentru vehiculele care nu respectă prevederile acestui regulament începând din 31 decembrie 2012. De asemenea, acestea trebuie să interzică înregistrarea vehiculelor noi care nu respectă prevederile acestui regulament începând din 31 decembrie 2013.

Stimulente financiare

Statele membre pot acorda stimulente financiare pentru achiziționarea de vehicule cu motor produse în serie care respectă prevederile acestui regulament până la 31 decembrie 2013. Pot fi luate în calcul și măsuri de postechipare pentru adaptarea vehiculelor în funcțiune, precum și măsuri pentru eliminarea vehiculelor care nu sunt conforme.

Suma stimulentelor financiare este egală cu costurile suplimentare aferente măsurilor tehnice utilizate pentru a asigura respectarea de către vehicul a valorilor-limită de emisii.

Acest regulament a abrogat Directivele 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE începând din 31 decembrie 2013.

Context

Al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu subliniază necesitatea de a diminua poluarea aerului. Acest regulament contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului prin stabilirea unui sistem care constrânge industria producătoare de automobile să limiteze emisiile vehiculelor pe care le produce.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 595/2009

7.8.2009

-

JO L 188, 18.7.2009

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 582/2011

15.7.2011

-

JO L 167, 25.6.2011)

Regulamentul (UE) nr. 133/2014

10.3.2014

-

JO L 47, 18.2.2014

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 136/2014 al Comisiei de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și a Regulamentului (EU) nr. 582/2011 al Comisiei în ceea ce privește emisiile provenite de la vehiculele grele (Euro VI) [Jurnalul Oficial L 43 din 13.2.2014].

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 în ceea ce privește reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele rutiere. [COM(2014) 28 final din 31.1.2014 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

În contextul problemelor legate de calitatea aerului în UE și de programul pentru o mai bună legiferare, această propunere introduce o serie de modificări care, printre altele, urmăresc simplificarea sistemului de omologare de tip pentru producători și introduc limite noi privind emisiile de NO2.

Ultima actualizare: 29.04.2014

Top