Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iluminarea și semnalizarea luminoasă pentru autovehiculele cu două sau trei roți

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Iluminarea și semnalizarea luminoasă pentru autovehiculele cu două sau trei roți

Prezenta directivă se înscrie în cadrul armonizării legislațiilor naționale privind omologarea CE de tip a autovehiculelor cu două sau trei roți. Directiva stabilește normele aplicabile pentru montarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pentru acest tip de vehicule.

ACT

Directiva 2009/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind montarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roți (Text cu relevanță pentru SEE).

SINTEZĂ

Prezenta directivă stabilește normele tehnice pentru montarea pe vehicule a dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă. Actul legislativ se înscrie în domeniul de aplicare al Directivei 2002/24/CE privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți.

Domeniul de aplicare

Prezenta directivă se aplică pentru:

  • motoretele cu două roți;
  • motoretele cu trei roți și cvadriciclurile ușoare;
  • motocicletele cu două roți;
  • motocicletele cu ataș;
  • tricicluri.

Cerințe tehnice

Cerințele tehnice se referă la numărul, desenele de dispunere, vizibilitatea geometrică, aliniere, încorporarea cu alte dispozitive și indicatoarele pentru fiecare dispozitiv de iluminat și semnalizare luminoasă în cauză și în conformitate cu tipul de vehicul.

Alinierea lămpilor de iluminat trebuie să fie realizată corect. Condițiile referitoare la simetrie și culoare trebuie respectate dacă lămpile formează o pereche.

Indicatoarele trebuie să fie vizibile pentru conducătorul vehiculului și să respecte un cod de culoare specific, furnizat în anexa I la prezenta directivă.

Omologarea UE de tip

În cazul în care sunt respectate cerințele prezentei directive, țările UE nu pot să refuze să acorde omologarea de tip pentru un autovehicul cu două sau trei roți sau să interzică înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulație a acestuia. În cazul în care nu sunt respectate cerințele, țările UE trebuie să refuze să acorde omologarea UE de tip pentru orice autovehicul cu două sau trei roți.

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 abrogă Directiva 2009/67/CE începând cu 1.1.2016.

Directiva 2013/60/UE a Comisiei modifică anexele I-VI la Directiva 2009/67/CE pentru perioada de tranziție până la 1.1.2016.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/67/CE

14.9.2009

-

JO L 222, 25.8.2009

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2013/60/UE

11.12.2013

30.6.2014

JO L 329, 10.12.2013.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (Jurnalul Oficial L 60 din 2.3.2013).

Ultima actualizare: 19.05.2014

Top