Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Marca Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Marca Uniunii Europene

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul 207/2009 privind marca Uniunii Europene

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește norme și condiții la nivelul Uniunii Europene (UE) pentru acordarea unei mărci UE.

ASPECTE-CHEIE

Marca UE

 • Prin înregistrare, orice persoană fizică sau juridică, inclusiv entități de drept public, poate fi titularul unei mărci UE.
 • Pot constitui mărci toate semnele, în special cuvintele (inclusiv numele de persoane), desenele, literele, cifrele și forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie în măsură:
  • să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora; și
  • să fie reprodusă în registrul mărcilor în așa fel încât publicul și autoritățile să cunoască exact obiectul protejat.

Drepturile titularului

Marca conferă titularului drepturi exclusive, care interzic terților să utilizeze oricare dintre următoarele în scopuri comerciale:

 • orice semn identic cu marca UE pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
 • orice semn unde există un risc de confuzie cu o altă marcă;
 • orice semn identic sau similar cu marca UE pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca UE, atunci când folosirea semnului profită de renumele și caracterul distinctiv al mărcii.

Cu toate acestea, titularul mărcii UE nu poate interzice terților utilizarea următoarelor în scopuri comerciale:

 • numele sau adresa sa;
 • indicații privind caracteristicile produselor sau serviciilor, precum tipul, calitatea sau cantitatea;
 • marca atunci când se impune indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, când este accesoriu sau piesă detașată.

Cererea de înregistrare

Solicitanții trebuie să depună o cerere pentru înregistrarea unei mărci UE la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

Cererea trebuie să conțină următoarele informații:

 • o cerere pentru înregistrarea unei mărci UE;
 • datele care permit identificarea solicitantului;
 • lista produselor sau a serviciilor pentru care se cere înregistrarea;
 • reproducerea mărcii.

Solicitanții trebuie, de asemenea, să achite o taxă de depunere. Taxa de depunere trebuie achitată în termen de o lună de la data depunerii – data la care sunt depuse documentele la Oficiu.

Înregistrarea

 • După depunerea cererii, EUIPO va evalua dacă aceasta îndeplinește toate condițiile pentru acordarea unei mărci UE.
 • Publicarea cererii va permite terților, pe baza drepturilor anterioare, să se opună acordării mărcii în cadrul unei proceduri de opoziție.
 • Dacă cererea îndeplinește toate criteriile solicitate și nu se introduce sau acceptă un act de opoziție, atunci înregistrarea mărcii este publicată.

Durata și reînnoirea

 • Mărcile UE sunt înregistrate pe o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii.
 • Înregistrarea poate fi reînnoită pentru perioade de 10 ani. Cererea de reînnoire trebuie depusă cu șase luni înainte de expirarea validității înregistrării.

Renunțarea, decăderea și nulitatea

Marca UE poate face obiectul unei renunțări pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată. De asemenea, titularul poate fi decăzut din drepturi dacă:

 • marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul UE timp de cinci ani;
 • marca a devenit denumirea obișnuită a unui produs sau serviciu;
 • marca poate să înșele publicul asupra naturii, calității sau provenienței geografice a produsului sau a serviciului.

Regulamentul stabilește, de asemenea, cauzele de nulitate ale mărcii. Cauzele de nulitate includ, de exemplu, cazurile când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Mărcile UE colective

La depunerea unei cereri de înregistrare este posibil să se desemneze o marcă UE ca fiind colectivă. Sunt autorizați să depună mărci UE colective – asociațiile de:

 • fabricanți;
 • producători;
 • prestatori de servicii;
 • comercianți;
 • persoanele juridice de drept public.

Mărci UE de certificare

Este posibil, de asemenea, să se desemneze o marcă UE ca fiind o marcă de certificare. Titularii unei astfel de mărci certifică materialul, modalitatea de fabricare a bunurilor sau de furnizare a serviciilor, calitatea, acuratețea sau alte caracteristici (excluzând originea geografică) ale bunurilor și ale serviciilor certificate.

Acțiuni în justiție

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 se aplică procedurilor referitoare la mărcile UE și cererile pentru înregistrarea mărcilor UE, precum și acțiunilor simultane și succesive introduse cu privire la mărci UE și mărci naționale.

Țările UE trebuie să desemneze „instanțe competente în domeniul mărcilor UE”. Aceste instanțe au competență exclusivă în toate disputele referitoare la încălcarea și validitatea mărcilor UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând de la 13 aprilie 2009.

CONTEXT

EUIPO înlocuiește Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne de la 23 martie 2016 în linie cu Regulamentul (UE) 2015/2424, care a modificat Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Pentru mai multe informații, consultați EUIPO – mărci.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (versiunea codificată) (JO L 78, 24.3.2009, pp. 1-42)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 207/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 04.04.2016

Top