Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stimularea redresării economice europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stimularea redresării economice europene

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2009) 114 final] – Stimularea redresării economice europene

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI A COMISIEI EUROPENE?

Comunicarea stabilește o serie de măsuri care trebuie luate pentru a declanșa o redresare economică a Uniunii Europene (UE) după criza financiară care a început în vara anului 2007 și s-a intensificat spre sfârșitul anului 2008.

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea prezintă un program ambițios care vizează:

 • 1.

  Restaurarea și menținerea stabilității sectorului financiar

Raportul, prezentat de grupul De Larosière (pdf), transformă supravegherea în piatra de temelie a unui sistem financiar stabil.

Comisia Europeană intenționează să stabilească un cadru de supraveghere pentru a detecta din timp potențialele riscuri legate de piețele financiare prin intermediul:

 • 2.

  Securitatea a trebuit, de asemenea, să facă parte integrantă din viitoarele reglementări europene. În acest scop, Comisia a elaborat planuri pentru:

  • un instrument legislativ care să instituie standarde de supraveghere și reglementare pentru fondurile speculative și fondurile de capital privat;
  • o carte albă privind instrumentele pentru intervenția timpurie în vederea prevenirii unei crize posibile;
  • un raport privind instrumentele derivate și alte produse structurate complexe în vederea creșterii transparenței și a asigurării stabilității financiare;
  • propuneri legislative privind creșterea calității și a cantității capitalului prudențial, abordarea riscurilor de lichiditate și limitarea gradului excesiv de îndatorare.

Pentru a restaura încrederea investitorilor, a consumatorilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din Europa în economiile lor, accesul acestora la credite și drepturile lor cu privire la produsele financiare, Comisia vizează luarea de măsuri în domeniile următoare:

De asemenea, remunerarea angajaților din sectorul financiar, precum și a directorilor, este luată în considerare printr-un pachet de propuneri legislative care vizează prezentarea acestora pentru supraveghere macroprudențială.

În sfârșit, un sistem de sancțiuni armonizat trebuia introdus în vederea prevenirii abuzului de piață.

 • 3.

  Sprijinirea economiei reale

Piața unică a UE trebuie să fie în continuare motorul din spatele prosperității economice și sociale în UE. În acest scop, țările UE trebuie să-și sporească sprijinul acordat economiei reale prin punerea în aplicare a principiilor următoare:

 • eliminarea barierelor din calea liberei circulații a bunurilor și a serviciilor;
 • punerea în aplicare a schimbărilor structurale care fac față provocărilor legate de climă și de energie prin promovarea unei economii cu emisii reduse de carbon;
 • promovarea schimbului de bune practici și de sinergii în ceea ce privește cooperarea UE;
 • menținerea pieței unice a UE deschisă pentru partenerii comerciali.
 • 4.

  Sprijinirea populației

Criza a avut, de asemenea, consecințe negative asupra pieței muncii și a accentuat problemele privind șomajul și excluziunea socială. Pentru combaterea acestor aspecte, Comisia a invitat țările UE să ia măsuri în domeniile următoare:

 • conservarea locurilor de muncă existente;
 • consolidarea procesului de activare și oferirea sprijinului în ceea ce privește venitul;
 • investirea în recalificare și în îmbunătățirea competențelor;
 • prevenirea îndatorării excesive și menținerea accesului la serviciile financiare;
 • garantarea liberei circulații a lucrătorilor;
 • punerea în aplicare a unor măsuri de sprijinire pentru lucrătorii necalificați;
 • combaterea abandonului școlar;
 • promovarea flexicurității în ceea ce privește protecția locurilor de muncă.

CONTEXT

O parte a acestei comunicări a fost propusă în cadrul pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt G20 de la Londra (aprilie 2009). Propunerile următoare au fost prezentate în vederea remedierii deficiențelor economiei globale cauzate de criză:

 • consolidarea arhitecturii financiare globale;
 • consolidarea cadrului financiar.

ACT

Comunicare către Consiliul European de primăvară – Stimularea redresării economice europene – Volumul 1 [COM(2009) 114 final din 4 martie 2009]

Data ultimei actualizări: 08.05.2016

Top