Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea corupției

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Combaterea corupției

Prezenta comunicare a Comisiei Europene prezintă moduri de a consolida lupta împotriva corupției în UE și voința politică a țărilor UE pentru a combate corupția în mod eficient.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: Combaterea corupției în UE, COM(2011) 308 final din 6 iunie 2011

SINTEZĂ

Prezenta comunicare a Comisiei Europene prezintă moduri de a consolida lupta împotriva corupției în UE și voința politică a țărilor UE pentru a combate corupția în mod eficient.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

  • Anunță că va fi publicat un raport anticorupție al UE la fiecare doi ani. Folosind date din diferite surse, raportul vizează identificarea tendințelor și a punctelor slabe care trebuie remediate pentru o mai bună combatere a corupției.
  • Îndeamnă țările UE să utilizeze instrumentele anticorupție existente, precum Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției și Convenția civilă privind corupția a Consiliului Europei. De asemenea, comunicarea îndeamnă țările UE să includă legislația UE în materie de corupție în mod corespunzător în legislația lor națională.
  • Decide să consolideze cooperarea dintre UE și organizațiile internaționale cum ar fi Consiliul Europei prin participarea UE la Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului.
  • Subliniază importanța transformării corupției într-o parte-cheie a tuturor politicilor UE, atât interne, cât și externe. La nivel intern, măsurile includ o cooperare polițienească și judiciară consolidată și norme moderne privind confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni. La nivel extern, Comisia trebuie să continue monitorizarea politicilor anticorupție în țările care doresc să adere la UE, precum și transformarea măsurilor anticorupție într-o condiție pentru acordarea ajutorului pentru dezvoltare.

RAPORTUL ANTICORUPȚIE

  • Primul Raport anticorupție al UE, emis în februarie 2014, arată, în cele 28 de capitole pe țări, că există disparități între țările UE în ceea ce privește natura și nivelul corupției. Raportul dedică un capitol vulnerabilității achizițiilor publice la corupție, un aspect care necesită o atenție specială.
  • Fiecare capitol pe țară evidențiază problemele și tendințele în materie de corupție, recunoaște bunele practici și se încheie cu recomandări concrete.
  • De asemenea, raportul face cunoscute rezultatele a două sondaje care evaluează experiența și percepțiile cetățenilor și ale companiilor din UE în materie de corupție. Per ansamblu, 76 % dintre cetățenii UE consideră că fenomenul corupției este o problemă larg răspândită în țara lor.

CONTEXT

În toată UE, corupția reprezintă un aspect care cauzează o gamă largă de probleme financiare și sociale. Deși dispun de instrumente anticorupție, țările UE nu le-au pus în aplicare în mod consecvent.

TERMENI-CHEIE

Achiziție publică: achiziționarea de bunuri și servicii de către o autoritate publică, precum o autoritate națională sau locală. În fiecare an, 20 % din PIB-ul UE se cheltuiește pentru achiziții.

Sunt disponibile informații suplimentare pe site-ul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne al Comisiei Europene.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu privind modalitățile de participare a Uniunii Europene la Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei, COM(2011) 307 final din 6 iunie 2011

Decizia Comisiei din 28 septembrie 2011 de instituire a Grupului de experți în domeniul corupției (2011/C 286/03) (JO C 286, 30.9.2011, p. 4).

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Raportul anticorupție al UE, COM(2014) 38 final din 3 februarie 2014

Data ultimei actualizări: 02.01.2015

Top