Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rețea europeană de puncte de contact de combatere a corupției (EACN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rețea europeană de puncte de contact de combatere a corupției (EACN)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2008/852/JAI privind o rețea de puncte de contact de combatere a corupției

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia constituie o rețea de puncte de contact de combatere a corupției la nivelul Uniunii Europene (UE) bazându-se pe colaborarea existentă stabilită prin Partenerii europeni împotriva corupției (EPAC).

ASPECTE-CHEIE

  • Această decizie stabilește o rețea de puncte de contact în țările UE, responsabilă cu prevenirea sau combaterea corupției. Obiectivul acesteia este sporirea cooperării între aceste autorități pentru a intensifica măsurile împotriva corupției la nivel UE.
  • Rețeaua este formată din autoritățile și agențiile relevante din țările UE. Fiecare țară desemnează cel puțin o organizație, dar nu mai mult de trei, în calitate de membru. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este, de asemenea, membru. Comisia Europeană participă și la activitățile rețelei și desemnează propriii reprezentanți. În mod similar, Europol și Eurojust pot face parte din rețea. O listă actualizată a punctelor de contact este disponibilă pe site-ul EPAC-EACN.
  • Atribuțiile rețelei constau în:
    • stabilirea unui forum pentru schimbul de cele mai bune practici și experiență în prevenirea și combaterea corupției;
    • facilitarea și susținerea comunicării între membrii săi.
  • Mai mult, rețeaua se reunește cel puțin o dată pe an pentru a-și îndeplini atribuțiile.
  • Constituirea rețelei nu afectează normele care reglementează cooperarea polițienească și judiciară între țările UE sau rolul Colegiul European de Poliție.
  • Colaborarea informală dintre Partenerii europeni împotriva corupției (EPAC) reprezintă baza organizării rețelei. Fiecare țară a UE, Comisia, Europol și Eurojust vor suporta propriile cheltuieli legate de rețea.

CONTEXT

În cadrul conferinței AGIS din noiembrie 2004 privind consolidarea cooperării operaționale în lupta împotriva corupției în Uniunea Europeană, EPAC a sprijinit instituirea unei rețele de combatere a corupției la nivelul întregii UE. Această inițiativă a fost aprobată ulterior în cadrul reuniunii lor anuale din noiembrie 2006.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2008/852/JAI Consiliului din 24 octombrie 2008 privind o rețea de puncte de contact de combatere a corupției (JO L 301, 12.11.2008, pp. 38-39)

Data ultimei actualizări: 01.12.2016

Top