Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole

Prezentul regulament introduce un nou cadru juridic unic pentru promovarea produselor agricole pe piaţa internă şi pe pieţele din ţări terţe. Acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole prezintă consumatorilor caracterul unic al produselor agricole din Uniunea Europeană, din punct de vedere al calităţii şi diversităţii acestora. Prezentul regulament reuneşte cele două texte existente într-un act unic, care să permită armonizarea şi simplificarea legislaţiei.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe (A se vedea actele de modificare).

SINTEZĂ

Acţiunile de informare şi promovare ale produselor agricole pot fi finanţate parţial sau în totalitate din bugetul comunitar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Domeniu de aplicare

Acţiunile de informare şi promovare cuprinse în prezentul regulament se referă la:

 • produsele agricole;
 • metodele lor de producţie; şi
 • produsele alimentare pe bază de produse agricole.

Acţiunile de informare şi promovare finanţate din bugetul comunitar pot fi realizate pe piaţa internă sau în ţări terţe. Acţiunile urmărite pot lua forma unor:

 • acţiuni de relaţii cu publicul, promovare sau publicitate destinate să evidenţieze caracteristicile intrinseci şi avantajele produselor comunitare, îndeosebi din perspectiva calităţii, igienei, siguranţei, valorii nutritive, etichetării, bunăstării animalelor sau caracterului inofensiv pentru mediul înconjurător al procesului de producţie;
 • campanii de informare privind sistemele comunitare referitoare la denumirile de origine protejate (DOP), indicaţiile geografice protejate (IGP), specialităţile tradiţionale garantate (STG) şi agricultura biologică, precum şi privind alte sisteme comunitare referitoare la normele de calitate şi etichetare a produselor agricole şi produselor alimentare şi privind simbolurile grafice prevăzute de legislaţia comunitară aplicabilă;
 • acţiuni de informare privind sistemul comunitar de clasificare a vinurilor şi băuturilor spirtoase;
 • studii de evaluare a rezultatelor acţiunilor de informare şi promovare;
 • manifestări, târguri şi expoziţii de importanţă europeană sau naţională.

În ţările terţe, acţiunile de informare şi promovare pot lua, de asemenea, următoarele forme:

 • studii ale noilor pieţe;
 • misiuni comerciale la nivel înalt.

Aceste acţiuni nu trebuie să încurajeze consumul unui produs datorită originii sau mărcii sale comerciale.

Programe de informare şi promovare

Comisia începe prin a întocmi listele cuprinzând temele, produsele şi ţările terţe care pot face obiectul acţiunilor de informare şi promovare vizate de prezentul regulament. Aceste liste se revizuiesc din doi în doi ani. Pentru fiecare temă, produs sau ţară terţă, Comisa stabileşte orientările care definesc strategia care ar trebui urmată în privinţa elaborării de programe de informare şi promovare. Organizaţiile profesionale sau interprofesionale elaborează propunerile de programe având la bază listele şi orientările stabilite de Comisie. Statele membre în cauză transmit apoi către Comisie lista programelor selectate şi se angajează să participe, dacă este necesar, la finanţarea acestora. Comisia decide care sunt programele menţinute şi bugetele aferente. Se acordă prioritate programelor propuse de mai multe state membre sau care prevăd acţiuni în mai multe state sau ţări terţe.

Comisia poate decide finanţarea integrală a acţiunilor de informare şi promovare care se vor realiza la iniţiativa Comisiei. Aceste acţiuni sunt puse în aplicare pe piaţa internă şi pe pieţe din ţări terţe, de către organisme selectate de către Comisie.

Finanţarea

În general, bugetul comunitar finanţează până la 50 % din costul programelor de informare şi promovare. Această participare poate ajunge la 60 % pentru promovarea fructelor şi legumelor în şcoli sau pentru combaterea consumului abuziv de alcool. Organizaţiile finanţează cel puţin 20 % din costul programelor pe care le propun, restul finanţării fiind în sarcina statelor membre.

În cazul în care Comisia decide realizarea de acţiuni de informare şi promovare din iniţiativa proprie, finanţarea comunitară acoperă 100 % din costul real al acţiunilor.

Comitetul

Comitetul de gestiune a organizării comune a pieţelor agricole asistă Comisia la selecţionarea şi gestionarea programelor.

Context

Prezentul regulament stabileşte un cadru juridic unic pentru promovarea produselor agricole atât în interiorul, cât şi în exteriorul Comunităţii. Acesta combină şi abrogă două regulamente anterioare, care făceau o distincţie între acţiunile derulate pe piaţa internă şi în ţările terţe.

Referinţe

Act

Data de intrare în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 3/2008

24.12.2007

-

JO L3 din 5.1.2008

Act(e) de modificare

Data de intrare în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

13.6.2008

-

JO L 148 din 6.6.2008

Regulamentul (CE) nr. 72/2008

7.2.2009

-

JO L 30 din 31.1.2009

Regulamentul (CE) nr. 153/2009

3.3.2009

-

JO L 51 din 24.2.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 3/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Modalităţi de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 501/2008 [Jurnalul Oficial L 147 din 6.6.2008]. Prezentul regulament stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008, în special privind elaborarea, selecţia, punerea în aplicare, finanţarea şi controlul programelor vizate de articolul 6 din regulamentul sus-menţionat.

See also

Ultima actualizare: 23.09.2009

Top