Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajutoare de stat: orientări

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ajutoare de stat: orientări

Comisia a elaborat noi orientări pentru evaluarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului şi al acvaculturii. Adoptarea lor are ca obiectiv stabilirea normelor privind ajutoarele de stat în acest domeniu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind Fondul european pentru pescuit (FEP), care asigură un nou cadru pentru ajutoarele structurale în sectorul pescuitului pentru perioada 2007-2013. Noile orientări se aplică începând cu 1 aprilie 2008.

ACT

Orientări pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit şi acvacultură [Jurnalul Oficial C 84 din 3.4.2008].

SINTEZĂ

În principiu, ajutoarele de stat sunt interzise prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, întrucât pot crea concurenţă neloială pe piaţa internă. Cu toate acestea, se pot acorda derogări. Aceste ajutoare sunt administrate de către Comisie, în cadrul acestor orientări referitoare la sectorul pescuitului şi acvaculturii.

Orientările se aplică în sectorul pescuitului şi activităţilor legate de exploatarea resurselor acvatice şi a acvaculturii, precum şi mijloacelor de producţie, de prelucrare şi de comercializare a produselor care rezultă din acestea.

Aceste orientări se referă la toate măsurile care constituie ajutor în sensul articolului 87, alineatul 1, din Tratatul CE, indiferent de forma lor sau dacă sunt finanţate direct sau indirect din resurse publice.

Normele privind ajutoarele de stat, definite în articolele 87-89 din Tratatul CE, în favoarea sectorului pescuitului şi acvaculturii, nu se aplică în cazul contribuţiilor financiare ale statelor membre la operaţiunile cofinanţate prin Fondul european pentru pescuit (FEP), prevăzute în cadrul unui program operaţional.

Statele membre au obligaţia să notifice Comisiei ajutoarele de stat pe care intenţionează să le acorde, astfel încât Comisia să se asigure că orice proiect de ajutor de stat este compatibil cu normele UE. Ajutoarele publice trebuie să respecte obiectivele politicii de concurenţă şi cele ale politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Niciun ajutor de stat nu poate avea un caracter protecţionist şi nici nu poate fi acordat pentru activităţile pe care beneficiarul le-a întreprins deja. Ajutoarele care îndeplinesc condiţiile stabilite prin regulamentul de exceptare adoptat ulterior (pentru a înlocui Regulamentul (CE) nr. 1595/2004 care a expirat în 31.12.2006) şi ajutoarele pentru formare, pentru cercetare sau pentru ocuparea forţei de muncă pot fi scutite de obligaţia de notificare.

Statul membru trebuie să comunice valoarea şi intensitatea ajutorului. Durata schemelor de ajutor de stat trebuie să fie limitată la maximum zece ani. Cu două luni înainte de data expirării, se poate solicita o prelungire a schemei de ajutor. În acest caz, statul membru trebuie să îl justifice şi să îl notifice din nou. Dacă există indicii că beneficiarul schemei de ajutor nu respectă normele PCP, ajutorul trebuie returnat proporţional cu gravitatea infracţiunii.

Comisia precizează că ajutoarele de stat pentru exportul şi schimburile de produse pescăreşti în interiorul Uniunii Europene şi ajutoarele pentru funcţionare sunt, în principiu, incompatibile cu piaţa internă.

Orientările privind ajutoarele cu finalitate regională nu se aplică sectorului pescuitului şi acvaculturii.

Sunt compatibile cu piaţa comună:

  • ajutoarele pentru măsurile vizate de un regulament de exceptare;
  • ajutoarele care intră sub incidenţa anumitor orientări orizontale (salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate);
  • ajutoarele pentru echiparea şi modernizarea navelor de pescuit sunt incompatibile cu piaţa comună, exceptând cazurile în care se acordă pentru navele de cinci ani sau mai vechi şi în care au ca scop îmbunătăţirea siguranţei la bord, condiţiilor de muncă, igienei, calităţii produselor, randamentului energetic şi selectivităţii, fără a creşte capacitatea de pescuit a navei. Acestea nu trebuie să depăşească rata totală stabilită în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1198/2006;
  • ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare;
  • facilităţile fiscale şi costurile salariale aferente navelor de pescuit care pescuiesc ton şi specii similare şi care îşi desfăşoară activitatea în afara apelor comunitare;
  • ajutoarele finanţate prin taxe parafiscale;
  • ajutoarele specifice pentru regiunile ultraperiferice;
  • ajutoarele destinate realizării altor măsuri care contribuie în mod clar la atingerea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Aceste orientări se aplică începând cu 1 aprilie 2008 tuturor ajutoarelor de stat notificate începând de la această dată.

Ultima actualizare: 15.07.2008

Top