Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protejarea balenelor, a delfinilor și a marsuinilor împotriva capturilor accidentale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protejarea balenelor, a delfinilor și a marsuinilor împotriva capturilor accidentale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 – măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul introduce măsuri pentru reducerea capturilor accidentale (cunoscute sub numele de capturi secundare) de balene, delfini și marsuini (un grup de mamifere marine cunoscute sub numele de cetacee) de către navele de pescuit.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul introduce:

 • măsuri tehnice referitoare la setci (plase de pescuit atârnate vertical, astfel încât peștii să se prindă în ele cu branhiile) și la traule (plase de pescuit) în zonele specificate (enumerate în anexa I și în anexa III ale regulamentului);
 • un program de monitorizare la bordul navelor de pescuit pentru obținerea de informații privind capturile secundare de cetacee în cadrul activităților de pescuit riscante* (a se vedea anexa III).

Dispozitivele acustice de intimidare

 • Au fost puse la punct diverse tipuri de dispozitive acustice de intimidare. Aceste dispozitive (cunoscute adesea sub numele de „sonde ultrasonice”) emit semnale menite să ferească cetaceele de uneltele de pescuit.
 • Toate navele de pescuit cu o lungime mai mare sau egală cu 12 metri care pescuiesc în zonele specificate pentru perioada de pescuit indicată trebuie să utilizeze dispozitivele.
 • Căpitanii navelor de pescuit trebuie să se asigure că dispozitivele sunt în deplină stare de funcționare atunci când se pun în funcțiune uneltele de pescuit.
 • Țările Uniunii Europene (UE) trebuie să monitorizeze și să evalueze efectele în timp ale utilizării dispozitivelor.
 • Specificațiile tehnice ale dispozitivelor (de exemplu caracteristicile semnalului) și condițiile de utilizare (adică distanța maximă dintre dispozitivele de pe plase) sunt precizate în anexa II a regulamentului.
 • În mod excepțional, țările UE pot autoriza utilizarea până la doi ani a dispozitivelor neconforme cu specificațiile tehnice sau cu condițiile de utilizare, cu condiția ca utilitatea acestora să fie suficient dovedită.

Programele de monitorizare a capturilor accidentale

 • Țările UE trebuie să conceapă și să pună în aplicare programe de monitorizare a capturilor accidentale de cetacee de către navele de pescuit care arborează pavilionul lor. Obiectul acestei acțiuni este obținerea de date reprezentative privind activitățile de pescuit enumerate în anexa III.
 • Pentru navele care au o lungime mai mică de 15 metri, datele sunt colectate prin intermediul unor studii sau al unor proiecte-pilot.
 • Pentru navele care au o lungime egală sau mai mare de 15 metri, monitorizarea se realizează de către observatorii la bord.
 • Referitor la observatori, actul legislativ stabilește:
  • calificările acestora (de exemplu experiența relevantă privind speciile de cetacee și practicile de pescuit;
  • capacitatea acestora de a îndeplini anumite sarcini științifice elementare etc.);
  • sarcinile acestora (de a monitoriza capturile accidentale și de a colecta datele necesare pentru a extrapola capturile secundare observate la ansamblul activităților de pescuit în cauză);
  • conținutul raportului pe care observatorii trebuie să îl trimită despre datele pe care le-au colectat, observațiile și constatările lor.

Rapoarte

 • În fiecare an, țările UE trebuie să trimită un raport la Comisia Europeană. Acest raport trebuie:
  • să conțină estimări ale capturilor accidentale totale de cetacee în fiecare dintre activitățile de pescuit implicate;
  • să includă o analiză a concluziilor formulate în rapoartele observatorilor și orice alte informații utile, inclusiv orice cercetare efectuată pentru reducerea capturilor accidentale de cetacee în activitățile de pescuit.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 1 iulie 2004.

CONTEXT

Balenele, delfinii și marsuinii sunt toți protejați în temeiul directivei „Habitate”a UE care le impune țărilor UE luarea unor măsuri de supraveghere a stadiului de conservare a acestora. UE a luat, așadar, măsuri specifice pentru a asigura că impactul activităților de pescuit este redus la minimum.

* TERMENI-CHEIE

* Activități de pescuit riscante: în contextul acestei sinteze, activități de pescuit în cadrul cărora populația de cetacee este expusă unei amenințări deosebite cauzate de acestea.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 150, 30.4.2004, pp. 12-31)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 812/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (JO L 60, 5.3.2008, pp. 1-12)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 04.10.2016

Top