Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cartea albă privind sportul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cartea albă privind sportul

Prima inițiativă de anvergură din domeniu la nivel european, această Carte albă prezintă orientări strategice privind rolul sportului în cadrul Uniunii Europene (UE), în special la nivel social și economic.

ACT

Cartea albă privind sportul din 11 iulie 2007 prezentată de Comisia Europeană Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European [COM(2007) 391 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această carte albă reprezintă principala contribuție a Comisiei la tema sportului și a rolului său în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni.

Cartea albă recunoaște impactul pe care îl poate avea sportul asupra tuturor politicilor europene.

Documentul identifică în plus nevoile, precum și specificitățile caracteristice lumii sportului.

În fine, cartea albă deschide perspective viitoare sportului la scară europeană, respectând totodată principiul subsidiarității, al autonomiei organizațiilor sportive și al dreptului comunitar.

Obiective

Cartea albă privind sportul vizează în principal:

 • să ofere orientări strategice;
 • să încurajeze dezbaterile privind probleme specifice;
 • să sporească vizibilitatea sportului în procesul decizional al Uniunii Europene;
 • să scoată în evidență nevoile și specificitățile sectorului;
 • să identifice nivelul decizional adecvat pentru acțiunile viitoare.

Mai concret, prin intermediul acestei cărți albe, Comisia intenționează:

 • să asigure că domeniul sportului este pe deplin luat în considerare în toate politicile europene;
 • să sporească claritatea juridică în ceea ce privește aplicarea acquis-ului comunitar în materie de sport și să contribuie astfel la îmbunătățirea reglementării sportului în Europa.

Structură tematică

Cartea albă acoperă trei teme:

 • „rolul social al sportului” , adică definiția sportului ca fenomen social;
 • „dimensiunea economică a sportului” , adică contribuția sportului la creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa;
 • „organizarea sportului” , adică rolul fiecăreia dintre părțile interesate (publice sau private, economice sau sportive) în gestionarea mișcării sportive.

Plan de acțiune

Un plan de acțiune purtând numele lui Pierre de Coubertin, ca omagiu adus părintelui Jocurilor Olimpice moderne, completează cartea albă.

În acest plan de acțiune, Comisia propune o serie de acțiuni concrete legate de aspectele sociale și economice ale sportului cum sunt sănătatea, incluziunea socială, voluntariatul, educația sau relațiile externe.

Planul de acțiune reia următoarele propuneri:

 • elaborarea unor orientări privind activitatea fizică, precum și înființarea unei rețele europene de promovare a sportului ca factor benefic pentru sănătate;
 • o mai mare coordonare a luptei împotriva dopajului la scară europeană;
 • acordarea unei etichete europene școlilor care încurajează practicarea activităților fizice;
 • lansarea unui studiu privind voluntariatul în sport;
 • îmbunătățirea incluziunii sociale și a integrării prin sport prin intermediul programelor și al fondurilor europene;
 • promovarea schimbului de informații, de experiențe și de bune practici în materie de prevenire a incidentelor rasiste și violente între forțele de aplicare a legii și organizațiile sportive;
 • consolidarea utilizării sportului ca instrument al politicii europene de dezvoltare;
 • elaborarea unor statistici care să permită cuantificarea impactului economic al sportului;
 • realizarea unui studiu privind finanțarea publică și privată a sportului;
 • o evaluare a impactului activităților agenților jucătorilor, precum și a valorii adăugate pe care ar putea-o aduce o eventuală intervenție europeană în acest domeniu;
 • o mai bună structurare a dialogului privind sportul la nivel european, în principal prin organizarea unui forum sportiv anual;
 • o intensificare a cooperării interguvernamentale în materie de sport;
 • promovarea înființării unor comitete europene pentru dialog social în sectorul sportului și a sprijinului acordat angajatorilor și salariaților.

Monitorizare

Comisia va asigura monitorizarea inițiativelor prezentate în această carte albă prin intermediul unui dialog structurat care va reuni toate părțile interesate din lumea sportului:

 • federațiile sportive europene;
 • organizațiile tutelare sportive europene, în mod special Forul Olimpic European (EOC), Comitetul Paralimpic European (EPC) și organizațiile sportive neguvernamentale europene;
 • organismele tutelare sportive naționale, precum și comitele olimpice și paralimpice naționale;
 • alte părți interesate din mediile sportive reprezentate la nivel european, inclusiv partenerii sociali;
 • alte organizații europene și internaționale (organe ale Consiliului Europei și ale Națiunilor Unite, UNESCO, OMS etc.).

Context

Sportul, în calitatea sa de fenomen social și economic, contribuie la realizarea obiectivelor strategice de solidaritate și prosperitate ale Uniunii Europene. Sportul se bazează pe noțiuni ca pacea, toleranța, înțelegerea reciprocă și educația, care corespund idealului european.

Sportul se confruntă în prezent cu fenomene noi, printre care presiunea comercială, traficul cu ființe umane, dopajul, rasismul, violența, corupția și spălarea de bani.

Consiliul European a recunoscut rolul esențial al sportului în declarația sa din decembrie 2000. Consiliul European din iunie 2007 a definit mandatul Conferinței interguvernamentale. Acesta prevede ca o dispoziție din viitorul tratat să fie consacrată sportului.

Această carte albă este rezultatul consultărilor extinse ale comitetelor olimpice, federațiilor sportive și statelor membre pe care Comisia le-a întreprins începând din 2005.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului [COM(2011) 12 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această comunicare nu înlocuiește Cartea albă privind sportul, ci pornește de la realizările acesteia. Comunicarea se bazează pe trei capitole tematice largi (rolul sportului în societate, dimensiunea economică a sportului și organizarea sportului), fiecare incluzând o listă de acțiuni pe care le-ar putea pune în aplicare Comisia și statele membre.

Data ultimei actualizări: 06.05.2014

Top