Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Activitățile UE de combatere a dopajului în sport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Activitățile UE de combatere a dopajului în sport

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea privind planul de sprijinire a combaterii dopajului în sport [COM(99) 643 final]

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea prevede acțiunile planificate și întreprinse pentru combaterea dopajului în sport, inclusiv utilizarea instrumentelor Uniunii Europene (UE) (cercetare, educație și formare, tineret, poliție și cooperare judiciară, sănătate publică) și coordonarea măsurilor legislative existente.

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea prevede o abordare pe 3 niveluri pentru a combate dopajul în sport:

 • reunirea opiniilor unor experți privind dimensiunea etică, dimensiunea juridică și dimensiunea științifică a dopajului;
 • contribuția la pregătirea Conferinței mondiale antidoping din 1999 și la înființarea Agenției Mondiale Antidoping (WADA);
 • mobilizarea instrumentelor UE pentru a completa acțiunile aflate deja în curs în țările UE și a le conferi o dimensiune europeană, ținând cont de mobilitatea crescândă a sportivilor europeni și de competențele UE în materie de dopaj.

Grupul european pentru etică

Comisia Europeană s-a angajat să țină cont, în acțiunile și deliberările sale viitoare, de elemente din avizul Grupului european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii (EGE). Acest grup a stabilit principiile etice pe care trebuie să se bazeze măsurile UE:

 • drepturile tuturor persoanelor, atât ale sportivilor, cât și ale altor persoane, la siguranță și sănătate;
 • principiul integrității și al transparenței, în virtutea căruia trebuie asigurată consecvența competițiilor sportive și păstrată imaginea sportului în general;
 • atenția specială care trebuie acordată persoanelor celor mai vulnerabile și îndeosebi copiilor, care pot fi foarte implicați în sporturi la nivel înalt.

Pe baza acestor principii, EGE a propus mai multe măsuri, inclusiv:

 • stabilirea unui sistem eficient de monitorizare a sănătății pentru sportivi, în special a unui serviciu medical, psihologic și de informare specializat;
 • adoptarea unei directive privind protejarea sportivilor tineri, în special a celor care aspiră să devină profesioniști;
 • încurajarea cercetării privind sănătatea sportivilor;
 • sporirea cooperării polițienești și judiciare;
 • încorporarea condițiilor privind dopajul și interzicerea acestuia în contractele sportivilor.

Agențiile antidoping

 • Organizațiilor sportive și țărilor UE le revine responsabilitatea de prevenire a dopajului și de aplicare a unor sancțiuni pentru dopaj.
 • Comisia susține combaterea dopajului și rolul WADA, al organizațiilor naționale antidoping, al laboratoarelor acreditate, al Consiliului Europei și al UNESCO.
 • Grupul de experți „Antidopaj” al UE a prezentat în 2012 primele revizuiri ale Codului mondial antidoping al WADA.
 • Comisia a colaborat cu țările UE pentru a garanta faptul că toate normele și procedurile legate de noul cod mondial antidoping din 2015 respectă legislația europeană și viziunea UE privind un sistem antidopaj favorabil sportivilor.

Instrumente ale UE

Acțiunile care utilizează instrumente ale UE îmbracă 2 forme:

 • o mai bună coordonare a măsurilor de reglementare;
 • mobilizarea programelor UE care pot sprijini măsuri antidoping pozitive la nivel european.

Aceste acțiuni vizează următoarele:

 • intensificarea eforturilor de identificare a substanțelor dopante, metodele de detectare, consecințele dopajului asupra sănătății și dopajul ca fenomen socioeconomic;
 • mobilizarea educației, a formării profesionale și a programelor pentru tineret aferente programelor de informare și formare, de conștientizare și de prevenție;
 • valorificarea deplină a programelor de cooperare polițienească și judiciară;
 • consolidarea informării cu privire la droguri;
 • elaborarea unor măsuri de politică privind sănătatea publică.
 • O comunicare din 2011 a Comisiei a încurajat țările UE:
  • să adopte și să comunice planurile de acțiune antidopaj care vizează asigurarea coordonării între toate părțile în cauză;
  • să continue tendința actuală a țărilor UE de a introduce norme de drept penal pentru a combate traficul de substanțe dopante efectuat de rețelele organizate sau de a consolida normele existente.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor — Un plan comunitar de sprijin pentru combaterea dopajului în sport [COM(99) 643 final, 1.12.1999]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului [COM(2011) 12 final, 18.1.2011]

Decizia 2013/304/UE a Consiliului din 10 iunie 2013de autorizare a Comisiei Europene pentru a participa, în numele UE, la negocierile referitoare la o convenție internațională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea în materie penală și cooperarea polițienească (JO L 170, 22.6.2013, pp. 62-65)

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 21 mai 2014 privind Planul de lucru european pentru sport (2014-2017) (JO C 183, 14.6.2014, pp. 12-17)

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind reprezentarea statelor membre ale UE în cadrul Consiliului Fondator al WADA și coordonarea pozițiilor UE și ale statelor membre înaintea reuniunilor WADA (JO C 372, 20.12.2011, pp. 7-9)

Data ultimei actualizări: 09.01.2017

Top