Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Paritățile puterii de cumpărare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Paritățile puterii de cumpărare

Paritățile puterii de cumpărare (PPC)* sunt o modalitate de a măsura diferențele dintre prețurile din anumite țări. Uniunea Europeană (UE) a convenit asupra unor norme pentru calcularea acestora în cadrul institutelor naționale de statistică și al Eurostat, Biroul Statistic al UE. Scopul acestor norme este de a spori calitatea și comparabilitatea datelor colectate și calculate.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2007 de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informații de bază privind paritățile puterii de cumpărare și pentru calculul și diseminarea acestora

SINTEZĂ

Paritățile puterii de cumpărare (PPC)* sunt o modalitate de a măsura diferențele dintre prețurile din anumite țări. Uniunea Europeană (UE) a convenit asupra unor norme pentru calcularea acestora în cadrul institutelor naționale de statistică și al Eurostat, Biroul Statistic al UE. Scopul acestor norme este de a spori calitatea și comparabilitatea datelor colectate și calculate.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind dezvoltarea, realizarea și calcularea PPC-urilor, precum și responsabilitățile diferitelor părți implicate.

ASPECTE-CHEIE

Rolurile și responsabilitățile

 • Eurostat calculează PPC-uri în fiecare an calendaristic. Printre atribuțiile acestuia se numără:
  • coordonarea furnizării informațiilor de bază;
  • culegerea de informații din țările UE pentru calcularea PPC-urilor;
  • calcularea și publicarea PPC-urilor și
  • dezvoltarea și comunicarea metodologiei, în urma consultării cu țările UE.
 • Țările UE trebuie:
  • să respecte procedura privind culegerea datelor de bază prevăzută în regulament;
  • să certifice rezultatele anchetei pentru care sunt responsabile după finalizarea procesului de validare a datelor;
  • să aprobe metodologia de culegere a datelor și să verifice plauzibilitatea datelor furnizate de Eurostat.

Controlul calității

 • Fiecare țară trebuie să păstreze evidențe privind modul în care a pus în aplicare acest regulament. Procesul de stabilire a PPC-urilor din fiecare țară a UE face obiectul unei evaluări cel puțin o dată la șase ani.

Rezultatele publicate

 • Rezultatele sunt publicate de Eurostat în termen de trei ani de la încheierea anului de referință. Printre acestea se numără cel puțin următoarele:
  • PPC-urile la nivelul produsului intern brut (PIB);
  • PPC-urile pentru consumul privat al gospodăriilor* și consumul individual efectiv*;
  • indicii nivelului prețurilor* față de media din UE;
  • PIB-ul, consumul privat al gospodăriilor și consumul individual efectiv, precum și cifrele respective pe cap de locuitor în standardul puterii de cumpărare*.

Utilizarea PPC-urilor

PPC-urile se utilizează pentru a calcula:

Subvenția disponibilă

 • Având în vedere că PPC-urile sunt, în esență, statistici internaționale și au numai un scop limitat în plan național, Eurostat acordă o contribuție financiară care acoperă până la 70 % din costurile țărilor UE eligibile în conformitate cu normele privind acordarea de subvenții [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 - regulamentul financiar al UE].

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 9 ianuarie 2008.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

* Paritățile puterii de cumpărare (PPC): indicatori ai diferențelor de nivel al prețurilor dintre țări. Acești indicatori permit compararea directă a numărului de unități monetare necesare pentru achiziționarea unei anumite cantități de bunuri sau servicii în diferite țări.

* Consumul final al gospodăriilor: cheltuielile suportate de gospodăriile rezidente pentru consumul de bunuri sau servicii.

* Consumul individual efectiv: valoarea totală a cheltuielilor individuale de consum ale gospodăriilor, ale IFSLSGP-urilor (instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației) și al administrației publice. Este o măsură a bunurilor și a serviciilor individuale pe care le consumă efectiv o gospodărie, spre deosebire de ceea ce achiziționează aceasta efectiv.

* Indicii nivelului prețurilor: rapoartele dintre PPC-uri și cursurile de schimb valutar. Acestea reprezintă o măsură a diferențelor de nivel al prețurilor dintre țări, indicând numărul unităților monetare comune necesare pentru achiziționarea aceluiași volum de nivel de agregare sau de categorie analitică în fiecare țară.

* Standardul puterii de cumpărare: o unitate monetară comună fictivă în care sunt exprimate agregatele conturilor naționale (de exemplu consumul agregat, investițiile agregate) atunci când acestea sunt ajustate în funcție de diferențele de nivel al prețurilor folosind PPC-urile. Acest standard permite comparabilitatea rezultatelor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007

9.1.2008

-

JO L 336, 20.12.2007, pp. 1-24

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 193/2011

21.3.2011

-

JO L 56, 1.3.2011, pp. 1-2

Regulamentul (UE) nr. 2015/1163

5.8.2015

-

JO L 188, 16.7.2015, pp. 6-27

Data ultimei actualizări: 13.08.2015

Top