Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noul regulament financiar: acces mai ușor la finanțare din partea UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Noul regulament financiar: acces mai ușor la finanțare din partea UE

Regulamentul financiar este principalul document care conține normele financiare ale UE. Acesta stabilește principiile bugetului UE și guvernează modalitatea de alocare a bugetului UE.

Regulamentul nou-adoptat, care a intrat în vigoare în 1 ianuarie 2013, le permite beneficiarilor finanțării din partea UE - companii, ONG-uri, cercetători, studenți, municipalități etc. - să aplice norme mai ușoare și mai clare și proceduri mai simple.

ACT

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului. [Jurnalul Oficial L 298 din 26.10.2012]

SINTEZĂ

CARE A FOST SCOPUL REVIZUIRII REGULAMENTULUI FINANCIAR?

UE își modernizează procedurile financiare pentru a putea contribui mai bine la atingerea obiectivelor Europa 2020. În mare, modificările vizează trei aspecte:

 • simplificare: reducerea birocrației, accelerarea procedurilor și mutarea accentului dinspre documentație spre performanță;
 • responsabilitate: asigurarea unei și mai bune gestiuni financiare și a protejării intereselor financiare ale UE;
 • inovare: introducerea unor mecanisme financiare care vor permite mobilizarea unor fonduri terțe în completarea fondurilor UE.

CE ESTE NOU?

Îmbunătățiri specifice pentru o concentrare sporită asupra rezultatelor:

 • neobligativitatea deschiderii unor conturi bancare separate;
 • urgentarea plăților către beneficiari (30, 60 sau 90 de zile, în funcție de complexitatea predărilor);
 • simplificarea procedurilor (utilizarea sumelor forfetare și a ratelor forfetare) pentru sumele mai mici;
 • reducerea documentației de completat.

Responsabilitate sporită:

 • noile norme vor mări responsabilitatea statelor membre, în special în domeniul politicii regionale;
 • autoritățile naționale vor trebui să semneze și să prezinte declarații anuale care să certifice faptul că fondurile UE au fost utilizate în mod adecvat.

Consolidarea controlului:

 • În cazul unor nereguli se vor declanșa mecanismele de corecție financiară, iar Comisia va publica decizii de impunere a unor penalități pentru utilizarea incorectă a fondurilor UE.

Flexibilitate:

 • se vor utiliza diferite instrumente financiare - credite, capital propriu sau garanții - pentru multiplicarea impactului financiar al fondurilor UE;
 • se vor crea noi posibilități privind parteneriatele de tip public-privat (PPP).

Reunirea resurselor:

 • UE va putea crea fonduri fiduciare la nivelul UE, reunind resursele proprii cu cele ale statelor membre și ale altor donatori, pentru a putea coordona și oferi în condiții mai bune asistența externă și pentru a spori vizibilitatea acesteia.

Informații suplimentare: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare - data expirării

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

27.10.2012

-

JO L 298 din 26.10.2012

ACT CONEX

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. [Jurnalul Oficial L 362 din 31.12.2012]

Ultima actualizare: 24.01.2014

Top