Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) investighează cazurile de corupție și abateri grave din cadrul instituțiilor Uniunii Europene (UE), precum și cazurile de fraudă împotriva bugetului UE. De asemenea, OLAF ajută la dezvoltarea politicii UE de luptă antifraudă.

ACT

Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia originală (1999/352/CE, CECO, Euratom) a creat OLAF în 1999. Aceasta a definit sarcinile, responsabilitățile, structura și modul de funcționare ale OLAF. O revizie ulterioară în 2013 a permis OLAF să lucreze mai eficient și mai eficace, în special cu organizații externe.

ASPECTE-CHEIE

Frauda este un act de înșelăciune comis în mod deliberat pentru a obține câștiguri personale sau pentru a cauza o pierdere altei părți. La nivelul UE, această pierdere poate fi rezultatul unei plăți necuvenite de fonduri din bugetul UE sau al neachitării datoriilor la bugetul UE, cum ar fi taxe vamale, taxe agricole și cotizații pentru zahăr.

OLAF lansează investigații:

  • în cadrul instituțiilor și al organismelor UE, cu scopul de a detecta frauda, corupția și alte eventuale activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE, precum și aspecte grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale care nu afectează interesele financiare ale UE;
  • în afara instituțiilor și a organismelor UE, cu scopul de a detecta frauda sau alte abateri săvârșite de către persoane sau organizații. Acestea pot implica autoritățile din țările UE (și, ocazional, autorități din țările din afara UE).

Directorul general al OLAF este numit pentru un mandat de șapte ani (care nu poate fi reînnoit).

Comitetul de supraveghere al OLAF monitorizează activitatea acestuia, urmărește consolidarea independenței sale și monitorizează modul de aplicare a garanțiilor procedurale.

OLAF trebuie să respecte legislația UE privind protecția datelor persoanelor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele Comunității.

OLAF este un serviciu administrativ și de investigare. Acesta poate numai să facă recomandări privind acțiunile care ar trebui întreprinse de către UE sau de către autoritățile naționale ca urmare a investigațiilor sale.

Programul Hercule III ajută la finanțarea multor proiecte ale țărilor UE, ajutându-le să combată activitățile infracționale îndreptate împotriva bugetului UE. Printre exemple se numără finanțarea achiziționării de scannere și alte echipamente tehnice în aeroporturi și porturi, precum și a activităților de pregătire.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Începând cu 28 aprilie 1999.

CONTEXT

Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom (și modificările ulterioare ale acesteia) se referă la înființarea OLAF. Decizia este completată de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, care definește rolul și mandatul OLAF, și de un acord interinstituțional care se referă în mod specific la investigațiile din cadrul instituțiilor UE.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul OLAF.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom

28.4.1999

-

JO L 136, 31.5.1999, pp. 20-22

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2013/478/UE

1.10.2013

-

JO L 257, 28.9.2013, pp. 19-20

Decizia (UE) 2015/512

27.3.2015

-

JO L 81, 26.3.2015, p. 4

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, pp. 1-22)

Acord interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, pp. 15-19)

Data ultimei actualizări: 23.04.2015

Top