Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liniile directoare ale UE privind drepturile copilului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liniile directoare ale UE privind drepturile copilului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Liniile directoare ale UE pentru promovarea și protejarea drepturilor copilului

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTOR LINII DIRECTOARE?

Acestea stabilesc un cadru de lucru pentru Uniunea Europeană (UE) pentru a se asigura că drepturile copilului* sunt avute în vedere în toate politicile și acțiunile externe ale acesteia.

Acestea consolidează măsurile luate de UE pentru promovarea și protejarea drepturilor copilului în relațiile sale externe și încurajează o abordare strategică globală a acestor chestiuni. În plus, completează liniile directoare ale UE privind copiii și conflictele armate și agenda UE pentru drepturile copilului.

ASPECTE-CHEIE

Pentru a atinge obiectivul protejării drepturilor copilului, UE folosește instrumente operaționale, cum ar fi:

 • dialogul politic, incluzând drepturile copiilor în negocieri și discuții purtate cu organisme și cu țări din afara UE;
 • demersurile (de exemplu reprezentarea diplomatică a unei anumite chestiuni de la un guvern la altul), pentru a reaminti țărilor din afara UE despre nevoia de a lua măsurile adecvate pentru protejarea copiilor;
 • cooperarea bilaterală și multilaterală pentru a elabora asistență umanitară și programe de ajutor pentru dezvoltare cu accent pe drepturile copiilor;
 • parteneriatele și coordonarea cu părțile interesate la nivel internațional, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite (ONU), organizațiile regionale, Forumul european pentru drepturile copilului, instituțiile de cercetare, societatea civilă și instituțiile financiare internaționale.

Acțiunile generale pentru implementarea acestor linii directoare includ:

 • încurajarea țărilor din afara UE să adere la instrumentele și standardele internaționale și să coopereze cu organisme precum ONU și Consiliul Europei;
 • solicitarea consolidării protecției drepturilor copilului în țările din afara UE prin elaborarea de strategii și consolidarea mecanismelor existente;
 • îmbunătățirea proceselor și structurilor de monitorizare (de exemplu baze de date);
 • oferirea de resurse suplimentare pentru promovarea și protejarea drepturilor copiilor;
 • combaterea încălcării drepturilor copiilor și încheierea impunității existente;
 • încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor și implementarea politicilor care îi afectează;
 • sporirea capacității familiei/altor îngrijitori de a-și îndeplini rolurile pe deplin în ceea ce privește protecția drepturilor copiilor;
 • suplimentarea programelor de creștere a nivelului de conștientizare a drepturilor copiilor prin promovarea campaniilor care încorporează drepturile copiilor în programa școlară.

Acțiuni specifice se vor întreprinde în domeniile prioritare pe baza strategiilor de implementare separate. Domeniile prioritare sunt selectate pentru o perioadă de 2 ani. Primul domeniul prioritar se referă la toate formele de violență împotriva copiilor. Obiectivul, partea operațională și strategia de implementare specifică țării, acțiunile, monitorizarea și evaluarea implementării sunt detaliate în Anexa I la aceste linii directoare.

CONTEXT

Copiii se confruntă cu numeroase amenințări și lipsa de oportunități pentru accesul la educație și sistemul de sănătate și asistență socială. Aceștia sunt victime ale muncii silite, violenței, abuzului sexual, bolilor și conflictelor armate și sunt expuși la discriminare, marginalizare și excludere. Fetele sunt expuse unor riscuri specifice și necesită o atenție deosebită.

UE are rolul de planificator cheie în protejarea drepturilor omului (și a drepturilor copiilor în special) în lume. Aceasta aderă la Convenția ONU cu privire la drepturile copiilor și protocoalele opționale. De asemenea, promovează alte inițiative care au rolul de a îmbunătăți viața copiilor, precum fostele Obiective de dezvoltare ale mileniului (ODM) care, de la începutul anului 2016, au fost înlocuite cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

* TERMENI-CHEIE

Copil: în contextul acestei sinteze, copil se referă la orice persoană cu vârsta sub 18 ani.

ACTUL PRINCIPAL

Liniile directoare ale UE pentru promovarea și protejarea drepturilor copilului, aprobate de către Consiliu în 10 decembrie 2007 (nepublicate în Jurnalul Oficial)

Data ultimei actualizări: 16.08.2016

Top