Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atenția deosebită acordată copiilor în acțiunile externe ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atenția deosebită acordată copiilor în acțiunile externe ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2008) 55 final] – Copiii ocupă un loc special în acțiunile externe ale UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

  • Comunicarea are ca scop stabilirea unui cadru pentru o abordare cuprinzătoare la nivelul Uniunii Europene (UE) privind protecția și promovarea drepturilor copiilor în țările din afara UE.
  • Abordarea se întemeiază pe o viziune holistică și universal aplicabilă a drepturilor copiilor și este inclusă în strategii mai ample ale UE de dezvoltare și diminuare a sărăciei.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

  • Copiii și tinerii reprezintă cheia pentru progresele viitoare și succesele societăților lor. Investind în copii investim în viitor. Cu toate acestea, 47 % dintre toți oamenii care trăiesc în sărăcie extremă au vârsta de până la 18 ani, iar dintre aceștia, mulți suferă și de excluziune socială, violență și abuz, ceea ce le restricționează oportunitățile de a trăi o viață împlinită și contribuie la instabilitatea societală.
  • Această comunicare urmează comunicării din 2006 intitulate Către o strategie a UE privind drepturile copilului, care pune bazele unei strategii pe termen lung pentru UE în domeniul drepturilor copiilor. Aceasta este legată de Orientările UE privind promovarea și protecția drepturilor copilului din 2007, care reprezintă baza acțiunilor UE în promovarea drepturilor copiilor în politica externă.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Copiii ocupă un loc special în acțiunile externe ale Uniunii Europene [COM(2008) 55 final, 5.2.2008]

ACTE CONEXE

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Copiii în situații de urgență și de criză [SEC(2008) 135 final, 5.2.2008]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Planul de acțiune al Uniunii Europene privind drepturile copiilor în acțiunile externe [SEC(2008) 136 final, 5.2.2008]

Data ultimei actualizări: 06.12.2016

Top