Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Apărătorii drepturilor omului — sprijinul UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Apărătorii drepturilor omului — sprijinul UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului

CARE ESTE OBIECTIVUL ORIENTĂRILOR?

 • Orientările stabilesc abordarea UE pentru sprijinirea și protejarea apărătorilor drepturilor omului* în țările din afara UE, pentru a le permite să circule liber.
 • Aspectul operațional al acestor orientări se încadrează în contextul politicii externe și de securitate comune (PESC).

ASPECTE-CHEIE

 • Diplomații în misiuni UE* se vor întruni în mod regulat cu apărătorii drepturilor omului, vor vizita activiști aflați în detenție, vor monitoriza procesele acestora și vor pleda pentru protecția lor.
 • Grupul de lucru pentru drepturile omului (COHOM) al Consiliului va identifica situațiile în care UE i se solicită să intervină pe baza rapoartelor primite de la șefii de misiune ai UE (HoMs), Națiunile Unite, Consiliul Europei și organizații neguvernamentale.
 • Înalții oficiali ai UE (de exemplu, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate) vor include întrunirile cu apărătorii drepturilor omului în agenda vizitelor lor în țările din afara UE.
 • Dialogurile politice cu țările din afara UE și organizațiile regionale vor include situația apărătorilor drepturilor omului.
 • Șefii misiunilor vor reaminti autorităţilor din ţările din afara UE responsabilitatea pe care o au pentru protejarea apărătorilor drepturilor omului care sunt în pericol.
 • UE va coopera strâns cu țările din afara UE care au adoptat, de asemenea, politici pentru protejarea apărătorilor drepturilor omului și va lucra cu mecanismele privind drepturile omului ale altor organizații regionale, precum Uniunea Africană, Organizația Statelor Americane și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.
 • UE va promova consolidarea mecanismelor regionale existente şi crearea de mecanisme noi destinate protejării apărătorilor drepturilor omului.
 • Angajamentul UE în ceea ce privește sprijinirea apărătorilor drepturilor omului este completat de Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), care asigură asistență financiară organizațiilor care acordă sprijin activiștilor pentru drepturile omului.

CONTEXT

Apărătorii drepturilor omului joacă un rol-cheie în:

 • documentarea actelor de violență;
 • acordarea de asistenţă juridică, psihologică, medicală sau de altă natură victimelor acestor încălcări ale drepturilor omului;
 • combaterea impunităţii persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului; și
 • creşterea sensibilizării cu privire la drepturile omului şi la apărătorii lor la nivel naţional, regional şi internaţional.

Cu toate acestea, apărătorii drepturilor omului sunt ținta unor alte atacuri sau amenințări, de aceea este important să se asigure siguranța și protecția acestora.

Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Apărător al drepturilor omului: Indivizi, grupuri sau organizații care promovează şi protejează în mod paşnic drepturile omului universal recunoscute, şi anume drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale, inclusiv drepturile membrilor comunităţilor autohtone.

Misiuni UE: Ambasade şi consulate ale ţărilor UE şi delegaţiile UE.

ACTUL PRINCIPAL

Asigurarea protecției – Orientările Uniunii Europene privind apărătorii drepturilor omului, Consiliul UE (Afaceri externe), 2008

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială (JO L 77, 15.3.2014, pp. 85-94)

Data ultimei actualizări: 04.07.2016

Top