Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
O nouă abordare în materie de prevenire a fraudelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

O nouă abordare în materie de prevenire a fraudelor

Comisia Europeană propune o nouă abordare în materie de prevenire a fraudelor din bugetul comunitar, bazată pe activităţile de investigaţii şi de informaţii ale Oficiului European de Luptă Antifraudă.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Curtea Europeană de Conturi din 17 decembrie 2007 – Prevenirea fraudei prin valorificarea rezultatelor operaţionale: o abordare dinamică a protecţiei împotriva fraudei [COM(2007) 806 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare prezintă o nouă abordare în materie de prevenire a fraudelor din bugetul comunitar, care va fi bazată pe activităţile de investigaţii şi de informaţii ale Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Noua metodă o înlocuieşte pe cea introdusă în 2001 prin Comunicarea Comisiei privind protecţia împotriva fraudei în domeniile legislaţiei şi gestionării contractelor. Vechea abordare, bazată pe o procedură de consultare prealabilă a OLAF, va rămâne cu toate acestea valabilă pentru anumite propuneri legislative cu un grad ridicat de risc identificate ca atare de către departamentele Comisiei. În plus, procedura de consultare a DG BUGET la adoptarea şi revizuirea contractelor standard, prevăzută în comunicarea din 2001, rămâne în vigoare.

Noua metodă propusă va permite:

  • consolidarea impactului rezultatelor investigaţiilor asupra prevenirii fraudei şi a altor activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene (UE);
  • garantarea unui flux de informaţii proactiv şi independent de consultările interservicii;
  • extinderea sprijinului acordat de OLAF la celelalte departamente şi servicii ale Comisiei, prin intermediul unor analize specifice bazate pe investigaţiile şi activităţile sale de colectare de informaţii.

Punerea în aplicare

Noua metodă se va baza, pe de o parte, pe concluziile care pot fi trase din investigaţiile OLAF şi, pe de altă parte, pe activităţile de colectare de informaţii care permit evaluarea riscurilor.

Vor fi utilizate şi alte surse de informare, cum ar fi:

  • rezultatele auditurilor realizate de serviciul intern de audit şi structurile interne de audit, care vor informa OLAF cu privire la neregulile sistemice potenţiale care ar putea reprezenta un risc de fraudă;
  • rapoartele Curţii Europene de Conturi care identifică elemente pertinente pentru prevenirea fraudei etc.

OLAF va analiza toate aceste date într-un mod structurat şi pluridisciplinar, pentru a repera punctele slabe ale legislaţiei, ale sistemelor de control şi de gestiune, sau ale contractelor. Plecând de la această bază, OLAF va formula recomandări fără caracter juridic obligatoriu, care vor fi transmise entităţilor vizate (departamente ale Comisiei, organe şi instituţii ale UE). Acestea trebuie să informeze OLAF cu privire la măsurile aplicate pentru a face faţă problemelor detectate.

Pe lângă recomandările ad hoc sau cu caracter general, OLAF va pune la dispoziţia serviciilor Comisiei un ghid al tipurilor de fraudă cel mai des întâlnite.

OLAF va acorda o atenţie specială neregulilor şi slăbiciunilor cu caracter structural sau sistemic care nu au fost deja analizate de organele de audit şi de control şi nici nu au fost detectate cu ocazia altor controale sistematice.

Această nouă abordare este concepută ca un instrument flexibil, capabil să se adapteze rapid la realităţi în continuă schimbare. Instrumentul va fi evaluat după o perioadă de probă de trei ani.

Ultima actualizare: 13.03.2008

Top