Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul „Hercule”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programul „Hercule”

Comunitatea Europeană a stabilit programul „Hercule” pentru promovarea unor acţiuni în domeniul protecţiei intereselor sale financiare.

ACT

Decizia nr. 804/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unui program de acţiune comunitară în vederea promovării unor acţiuni în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii (programul „Hercule”) [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Programul „Hercule” a fost stabilit prin Decizia nr. 804/2004/CE pentru perioada 2004-2006. Prin Decizia nr. 878/2007/CE, acest program a fost prelungit pentru perioada 2007-2013.

HERCULE (2004-2006)

Beneficiind de un pachet financiar de aprox. 12 milioane EUR, programul „Hercule” a avut ca scop sprijinirea următoarelor acţiuni:

 • organizarea de seminare şi conferinţe;
 • promovarea unor studii ştiinţifice şi a unor dezbateri privind politicile comunitare în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii;
 • coordonarea unor activităţi privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii;
 • formarea şi sensibilizarea;
 • promovarea unor schimburi de personal calificat;
 • difuzarea unor cunoştinţe de ordin ştiinţific;
 • dezvoltarea şi furnizarea unor instrumente informatice specifice;
 • asistenţa tehnică;
 • promovarea şi intensificarea schimburilor de date. Cu condiţia să fie situate într-unul din cele 25 de state membre, în ţările membre AELS/SEE, pe baza acordului SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), în Bulgaria, în România sau în Turcia, trei tipuri de organisme au putut beneficia de o subvenţie în perioada 2004-2006:
  • administraţiile naţionale sau regionale;
  • institutele de cercetare şi educaţie cu personalitate juridică;
  • organismele nonprofit cu personalitate juridică. Cererile de subvenţii erau evaluate pe baza unor criterii precizate în anexa la decizie. Era vorba, printre altele, de conformitatea acţiunii propuse cu obiectivele prezentului program, complementaritatea acesteia cu alte activităţi subvenţionate, fezabilitatea ei, adică posibilităţile concrete de realizare cu ajutorul mijloacelor propuse.

Valoarea unei subvenţii nu putea depăşi următoarele rate:

 • 50 % din investiţiile eligibile pentru asistenţă tehnică;
 • 80 % din cheltuielile eligibile pentru formare, promovarea schimburilor de personal calificat şi organizarea de seminare sau conferinţe;
 • 90 % din cheltuielile eligibile pentru organizarea unor seminare, conferinţe sau alte manifestări.

De altfel, valoarea unei subvenţii de funcţionare acordate pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale organismului nu putea depăşi 70 % din cheltuielile eligibile ale organismului pentru anul calendaristic. În cazul reînnoirii, subvenţiile de funcţionare erau diminuate progresiv.

HERCULE II (2007-2013)

Programul „Hercule II” acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013. Pachetul financiar pentru această perioadă se ridică la 98,5 milioane EUR.

Acest program prevede o finanţare comunitară pentru acordarea subvenţiilor, fiind însă disponibil şi pentru „contractele de achiziţii publice”. Modalităţile de finanţare comunitară sunt definite de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, cu modificările ulterioare. Spre deosebire de programul precedent, acordarea subvenţiilor „de funcţionare” nu mai este posibilă. În consecinţă, resursele disponibile pentru perioada 2007-2013 urmează să fie folosite în întregime pentru promovarea activităţilor prin intermediul unor subvenţii „pentru activităţi” sau pentru contracte de achiziţii publice.

Programul „Hercule II” pune accentul pe:

 • întărirea cooperării între actorii luptei împotriva fraudei care aduce atingere intereselor financiare comunitare, adică autorităţile competente ale statelor membre, Comisia şi Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);
 • întărirea reţelelor care facilitează schimbul de informaţii între statele membre, ţările în curs de aderare şi ţările candidate;
 • furnizarea de sprijin tehnic şi operaţional pentru autorităţile de aplicare a legii din statele membre, în special autorităţile vamale.

Programul „Hercule II” urmăreşte să multiplice şi să întărească acţiunile împotriva contrabandei cu ţigări şi a contrafacerii acestora.

Organismele care pot să obţină o subvenţie sunt aceleaşi ca cele din perioada precedentă, cu condiţia să fie situate într-unul din cele 27 de state membre, în ţările membre AELS/SEE, pe baza acordului SEE (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), sau în una dintre ţările candidate la aderarea la UE, pe baza unui memorandum de înţelegere. În plus, referitor la cheltuielile privind participarea reprezentanţilor, ţările din Balcanii de Vest, Rusia şi ţările acoperite de politica europeană de vecinătate (EN) (FR) sunt, de asemenea, eligibile.

Comisia evaluează cererile pe baza unor criterii cum ar fi coerenţa acţiunii propuse cu obiectivele programului, raportul costuri-beneficii al acţiunii, amploarea publicului vizat etc. Totuşi, subvenţiile nu pot acoperi în întregime cheltuielile. Următoarele rate, care le reiau pe cele în vigoare pentru perioada 2004-2006, nu pot fi depăşite:

 • 50 % din investiţiile eligibile pentru asistenţă tehnică;
 • 80 % din cheltuielile eligibile pentru formare, promovarea schimburilor de personal calificat şi organizarea de seminare sau conferinţe, cu condiţia să se refere la administraţii naţionale sau regionale;
 • 90 % din cheltuielile eligibile pentru organizarea de seminare, conferinţe sau alte evenimente, cu condiţia să se refere la institute de cercetare şi educaţie sau la organisme nonprofit.

Pe toată durata contractului sau a convenţiei şi până la cinci ani după ultima plată, Comisia poate efectua audituri privind utilizarea finanţărilor comunitare. Dacă este cazul, Comisia poate decide recuperarea subvenţiei acordate. Comisia şi persoanele pe care aceasta le-a mandatat au drept de acces la locaţiile în care este pusă în aplicare acţiunea, precum şi la orice informaţii necesare pentru efectuarea auditului. Curtea de Conturi Europeană şi OLAF au aceleaşi drepturi.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 804/2004/CE

1.5.2004

-

JO L 143 din 30.4.2004

Act de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 878/2007/CE

26.7.2007

-

JO L 193 du 25.7.2007

See also

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următoarele site-uri:

 • site-ul OLAF;
 • site-ul programelor comunitare ale OLAF – Programul Hercule II (DE) (EN) (FR) (program de lucru anual, cereri de propuneri pentru anul în curs şi proiecte cofinanţate în anii precedenţi).

Ultima actualizare: 24.09.2007

Top