Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produsele din domeniul apărării: norme privind transferul în interiorul UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produsele din domeniul apărării: norme privind transferul în interiorul UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/43/CE – simplificarea transferurilor produselor din domeniul apărării în interiorul UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul directivei este de a elimina disparitățile dintre țările Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește actele cu putere de lege și normele referitoare la transferul de produse din domeniul apărării (de la puști, bombe și torpile până la submarine și aeronave de uz militar).

Actul stabilește un sistem de autorizare bazat pe acordarea unor licențe de transfer furnizorilor.

Directiva facilitează circulația produselor din domeniul apărării în condiții de transparență și securitate în UE, contribuind astfel la creșterea competitivității sectorului UE al apărării.

ASPECTE-CHEIE

Există trei tipuri de licențe:

1.

licențe generale, emise de o țară a UE furnizorilor cu sediul pe teritoriul său (cu condiția ca aceștia să îndeplinească condițiile de emitere a licenței) pentru transferul de produse din domeniul apărării către destinatari situați într-o altă țară a UE;

2.

licențe globale, acordate de o țară a UE (care determină domeniul de aplicare și durata acestora) furnizorilor care solicită transferul către una sau mai multe țări ale UE; și

3.

licențe individuale, acordate de țările UE furnizorilor care solicită un singur transfer de produse către un singur destinatar.

Obligațiile furnizorilor

Țările UE trebuie să se asigure că furnizorii de produse din domeniul apărării cu sediul pe teritoriul lor:

țin evidențe detaliate ale transferurilor efectuate;

informează destinatarii cu privire la condițiile licenței (adică limitările privind utilizarea finală sau exportul produselor din domeniul apărării); și

informează autoritatea competentă din țara UE din care doresc să transfere produse cu privire la intenția lor de a folosi o licență generală pentru prima dată.

Țările UE în care își au sediul destinatarii produselor din domeniul apărării, transferate în baza unor licențe, trebuie să certifice faptul că destinatarii sunt responsabili în ceea ce privește respectarea limitărilor privind exportul produselor pe care le primesc.

Produsele din domeniul apărării la care se referă această directivă sunt enumerate în anexa la directivă. Comisia Europeană actualizează periodic această listă, astfel încât aceasta să corespundă cu Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 30 iunie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 iunie 2011.

CONTEXT

Anterior acestei directive, transferul produselor din domeniul apărării în cadrul UE era supus regimurilor naționale de acordare a licențelor. Acestea prezentau diferențe considerabile sub aspectul procedurilor, al domeniului de aplicare și al termenului de obținere a licențelor. Această situație afecta atât competitivitatea sectorului european al apărării, cât și crearea unei piețe europene veritabile a produselor din domeniul apărării.

ACT

Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, pp. 1-36)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/43/CE și anexelor la aceasta au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.12.2015

Top