Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Un mediu de afaceri simplificat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Un mediu de afaceri simplificat

Pentru a spori competitivitatea și a impulsiona economia și ocuparea forței de muncă, Uniunea Europeană (UE) caută modalități de a crea un mediu de afaceri simplificat, concentrându-se asupra birocrației din dreptul societăților comerciale, din contabilitate și din audit.

ACT

Comunicarea Comisiei privind simplificarea mediului de afaceri pentru societăţi în domeniul dreptului societăţilor comerciale, al contabilităţii şi al auditului [COM (2007) 394 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Statele membre trebuie să poată reacționa în mod flexibil la mediul de afaceri, beneficiind de cadrul legislativ al UE, dar fără constrângeri în ceea ce privește inovarea și fără costuri administrative ridicate care să restricționeze competitivitatea. Comisia reexaminează directivele UE și se consultă cu părțile interesate pentru a identifica modalități de a alinia legislația la un mediu de afaceri simplificat și mai eficace.

Dreptul societăților comerciale

Există două opțiuni: abrogarea completă sau parțială a directivelor în cazurile în care acestea sunt irelevante pentru aspectele transfrontaliere. Acest lucru afectează următoarele:

Normele privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (a douăsprezecea directivă) simplificând legislației și alte măsuri, menite să le ofer mai multă flexibilitate statelor membre în materie de fuziuni și divizări, prin:

  • simplificarea responsabilităților directorilor în ceea ce privește furnizarea unor date financiare specifice;
  • eliminarea necesității unei aprobări din partea adunării generale, menținând însă protecția acordată creditorilor; Directiva 2006/68/CE modifică legislația din acest domeniu.

Obligația de a publica anumite informații în monitorul național în conformitate cu prima directivă în materie de drept al societăților comerciale ar putea fi înlocuită cu un simplu serviciu de registru folosind Registrul European al Comerțului (EBR), iar normele privind traducerea certificată vor fi simplificate și ele. Normele privind sediul social al unei companii trebuie revizuite și ele din perspectiva statutului societății europene.

Contabilitatea și auditul pentru IMM-uri

Directivele europene în materie de contabilitate au fost revizuite în 2013 pentru a limita costurile inutile și disproporționate ale pregătirii informațiilor financiare. Rezultatul este o nouă directivă în materie de contabilitate, Directiva 2013/34/UE, care urmează a fi pusă în aplicare până la mijlocul anului 2015 și care introduce criterii privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici, mijlocii și mari, reducând cantitatea informațiilor care trebuie furnizate de către microîntreprinderi și întreprinderile mici pentru satisfacerea cerințelor.

Context

Inițiate de către Comisie în 2006, programul de simplificare actualizat și programul de acțiune asociat acestuia, care urmează Consiliului European din 8 și 9 martie 2007, au identificat dreptul societăților comerciale, contabilitatea și auditul ca fiind trei domenii prioritare.

ACTE CONEXE

Sinteza din decembrie 2007 a reacțiilor la Comunicarea Comisiei privind simplificarea mediului de afaceri pentru societăţi în domeniul dreptului societăţilor comerciale, al contabilităţii şi al auditului (COM(2007) 394) (pdf). Consiliul i-a solicitat Comisiei să examineze reacțiile la comunicare și, dacă este necesar, să înainteze propuneri noi. S-ar părea că există o preferință clară pentru soluția care implică simplificarea legislației existente (a doua opțiune propusă de către Comisiei în comunicarea sa).

Ultima actualizare: 03.06.2014

Top