Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drepturile acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drepturile acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2007/36/CE – drepturile acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme pentru a ajuta la exercitarea drepturilor acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale care

au sediul social într-o țară a Uniunii Europene (UE) și

sunt cotate la o bursă de valori oficială.

De asemenea, actul vizează luarea în considerare a posibilităților prezentate de tehnologiile moderne.

ASPECTE-CHEIE

Societățile comerciale trebuie să le ofere acționarilor lor anumite informații referitoare la adunările generale. Adunarea trebuie convocată cu cel puțin 21 de zile înainte, iar informațiile esențiale (data, locația, ordinea de zi, descrierea votului și procedurile de participare) trebuie să fie comunicate pe site-ul societăților.

De asemenea, acestea trebuie să furnizeze și alte informații, precum:

numărul total de acțiuni și drepturile de vot;

documentele care urmează să fie prezentate;

un proiect de hotărâre pentru adunare; și

formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare (când un acționar autorizează un alt acționar să îl reprezinte).

În cadrul adunării, acționarii au dreptul de:

a include puncte pe ordinea de zi (dacă dețin 5 % din capitalul societății comerciale);

a pune întrebări legate de punctele de pe ordinea de zi, la care societatea comercială este obligată să răspundă; și

a participa și a vota fără constrângeri, cu excepția datei de referință*.

În ceea ce privește votul, țările UE trebuie să abroge orice restricții privind participarea acționarilor la adunări prin mijloace electronice și să le permită acționarilor să își desemneze (și să își revoce) reprezentanții, care pot fi o persoană sau un grup, prin mijloace electronice.

De asemenea, societățile comerciale trebuie să țină evidența numărului exact de voturi pentru fiecare hotărâre. Cu toate acestea, dacă niciun acționar nu solicită o numărare, țările UE pot permite societăților comerciale să țină evidența numai a numărului de voturi necesare pentru obținerea majorității necesare adoptării unei rezoluții. Societățile comerciale trebuie să publice rezultatele votului în cel mult 15 zile de la adunare.

În 2014, Comisia Europeană a prezentat o propunere de modificare a acestei directive în vederea abordării deficiențelor guvernanțelor corporative legate de societățile comerciale cotate la bursă și de acționarii acestora. Propunerea este în curs de dezbatere în Parlamentul European și în Consiliul UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 3 august 2007. Țările UE au trebuit să o încorporeze în legislația națională până la 3 august 2009.

CONTEXT

Originile acestei directive se află în Comunicarea din 2003 a Comisiei intitulată „Modernizarea dreptului societăților comerciale și consolidarea guvernării corporative în Uniunea Europeană”. Aceasta a propus inițiative pentru îmbunătățirea drepturilor acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă pentru rezolvarea problemei privind votul de la distanță.

TERMEN-CHEIE

*Data de referință: o dată specifică stabilită de o societate comercială, la care un acționar trebuie să fi deținut oficial acțiuni pentru a fi eligibil să participe și să voteze la adunările generale.

ACT

Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă (JO L 184, 14.7.2007, pp. 17-24)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2007/36/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Modernizarea dreptului societăților comerciale și consolidarea guvernării corporative în Uniunea Europeană – Un plan pentru a avansa (COM(2003) 284 final din 21.5.2003)

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă (COM(2014) 213 final din 9.4.2014]

Data ultimei actualizări: 26.11.2015

Top