Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea cu Centrul african de studii şi de cercetare asupra terorismului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cooperarea cu Centrul african de studii şi de cercetare asupra terorismului

Uniunea Europeană îşi oferă sprijinul Centrului african de studii şi de cercetare asupra terorismului. Această acţiune comună urmăreşte ca statele membre ale Uniunii Africane să coopereze mai mult şi să îşi îmbunătăţească capacităţile în materie de luptă împotriva terorismului. Această acţiune comună se înscrie în cadrul punerii în aplicare a strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului.

ACT

Acţiunea comună 2007/501/PESC a Consiliului din 16 iulie 2007 privind cooperarea cu Centrul african de studii şi de cercetare asupra terorismului, în cadrul punerii în aplicare a strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului.

SINTEZĂ

Prezenta acţiune comună oferă statelor membre ale Uniunii Africane (UA) (EN) sprijinul Uniunii Europene (UE). Scopul acesteia îl reprezintă îmbunătăţirea organizării capacităţilor statelor membre ale UA în materie de luptă împotriva terorismului şi întărirea cooperării acestora, în special prin schimb de informaţii.

Pentru a îmbunătăţi eficienţa dispozitivelor antiteroriste ale ţărilor africane, UE se angajează să sprijine financiar Centrul african de studii şi de cercetare asupra terorismului (CAERT (EN) (FR).

Centrul african de studii şi de cercetare asupra terorismului

De la crearea sa în 2004, CAERT răspunde de evaluarea ameninţării teroriste în Africa şi de promovarea cooperării antiteroriste interafricane. Centrul are ca sarcini punctuale să efectueze acţiuni de formare, să realizeze studii, să creeze baze de date pentru colectarea, schimbul şi analiza de informaţii şi să exercite o funcţie de supraveghere şi de alertă în materie de terorism.

Proiect

Proiectul constă în realizarea unor misiuni de audit al dispozitivelor naţionale de luptă împotriva terorismului şi oferirea de consultanţă privind reorganizarea statelor membre ale UA. În acest scop, un plan de acţiune elaborat de UE va fi prezentat în cadrul următorului seminar de la Addis Abeba.

Acest seminar va reuni câte doi reprezentanţi ai celor 53 de ţări ale UA, ai Marocului, ai Biroului Naţiunilor Unite pentru combaterea drogurilor şi a criminalităţii (UNODC) (EN) (FR), ai CAERT şi ai fiecărui stat membru al UE, precum şi coordonatorul antiterorist al UE.

La încheierea seminarului, statele africane vor declara dacă doresc sau nu să primească o misiune de audit. Alcătuite din doi specialişti proveniţi din statele membre ale UE şi un membru al CAERT, echipele de audit vor avea ca sarcină să elaboreze rapoarte anuale cuprinzând recomandări. Dacă recomandările vor fi acceptate de autorităţile statelor auditate, acestea din urmă le vor pune în practică sub supravegherea CAERT.

În paralel, evaluările ce înregistrează îmbunătăţirile posibile sunt transmise către CAERT, care la rândul său le transmite Consiliului pentru ca acesta să le comunice statelor membre. Pe baza acestor evaluări şi după acordul UE, CAERT poate propune recomandări ţărilor auditate.

Punere în aplicare

Preşedinţia, asistată de secretarul general al Consiliului / Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună (PESC) (DE) (EN) (FR), răspunde de aplicarea prezentei acţiuni comune.

CAERT are următoarele sarcini:

  • să pună în aplicare (la nivel tehnic) proiectul;
  • să organizeze seminarul de la Addis Abeba;
  • să asigure contactul cu statele care au acceptat planul de acţiune;
  • să asigure buna gestionare a misiunilor de audit din punct de vedere operaţional şi financiar;
  • să coordoneze proiectul;
  • să elaboreze periodic rapoarte de evaluare a proiectului.

Consiliul şi Comisia asigură coerenţa între punerea în aplicare a prezentei acţiuni comune şi a altor activităţi externe ale Comunităţii.

Modalităţi

Bugetul pentru punerea în aplicare a proiectului se ridică la 665.000 milioane euro. Comisia are sarcină să verifice buna gestionare a cheltuielilor, să furnizeze datele privind aspectele financiare, să încheie o convenţie de finanţare cu CAERT şi să informeze Consiliul în caz de dificultate.

Acţiunea comună intră în vigoare la data adoptării sale şi expiră după 18 luni de la încheierea convenţiei de finanţare sau la 16 iulie 2008, dacă niciun acord nu este încheiat până la această dată.

Context

Prezenta acţiune comună se înscrie în cadrul Strategiei UE de luptă împotriva terorismului, al Strategiei UE pentru Africa, al planului de acţiune privind prevenirea şi lupta împotriva terorismului în Africa şi al Convenţiei cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului, semnată la Alger.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Acţiunea comună 2007/501/PESC

16.7.2007

-

JO L 185 din 17.7.2007

Ultima actualizare: 08.05.2008

Top