Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Răpirile comise de teroriști – schimbul de informații

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Răpirile comise de teroriști – schimbul de informații

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea Consiliului privind schimbul de informații referitoare la răpirile comise de teroriști

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

 • Recomandarea stabilește o procedură pentru schimbul de experiență între statele membre ale Uniunii Europene (UE) pentru a contribui la soluționarea răpirilor comise de teroriști.

ASPECTE-CHEIE

 • Răpirile comise de teroriști reprezintă o provocare majoră pentru țările UE. Pentru a soluționa în mod pozitiv aceste situații, țările au nevoie de informații de bază, să stabilească contacte și să inițieze discuții confidențiale. Prin schimbul de informații se poate determina cu rapiditate dacă o altă țară a UE s-a confruntat deja cu situații de răpire în aceeași regiune, de către aceeași grupare teroristă sau în circumstanțe similare.
 • Pentru aceasta, fiecărei țări a UE i se recomandă să transmită altor țări ale UE fișe cu date despre orice răpire comisă de teroriști, după soluționarea incidentului.
 • Aceste informații trebuie să includă:
  • țara și regiunea în care a avut loc răpirea;
  • numărul și naționalitatea ostaticilor;
  • data și ora răpirii și ale sfârșitului acesteia;
  • gruparea teroristă responsabilă sau făptașul;
  • metoda răpirii;
  • motivația răpirii;
  • eventuala intervenție a unui mediator;
  • persoana de contact din țara UE în cauză.
 • De asemenea, trebuie să se furnizeze următoarele informații complementare, dacă este cazul:
  • motivul pentru care ostaticii se aflau în țara respectivă, cunoștințele lingvistice și sexul acestora;
  • ideologia, naționalitatea și cunoștințele lingvistice ale făptașilor;
  • mijloacele utilizate de făptași pentru a se adresa publicului;
  • detalii cu privire la modul de operare al făptașilor.
 • Anexele la recomandare propun un format standard pentru aceste informații, precum și sugestii privind informațiile complementare care trebuie furnizate, cum ar fi strategia de negociere, tacticile de întârziere și dacă au fost implicate răscumpărări sau cereri politice.
 • Alte schimburi de informații și de experiență ar trebui să aibă loc în mod bilateral, în conformitate cu legislația națională. Procesarea datelor cu caracter personal trebuie să se facă, de asemenea, în conformitate cu legislația națională.
 • Fiecare țară a UE trebuie să colecteze informații cu privire la orice incidente survenite de la data de 1 ianuarie 2002 într-un rezumat pe care să îl transmită celorlalte țări ale UE. De asemenea, trebuie să circule o listă a persoanelor de contact pentru a facilita comunicarea directă.
 • Schimbul de informații trebuie să se realizeze prin rețeaua de legătură bidirecțională pentru schimbul de informații privind incidentele teroriste la nivelul UE (a se vedea Decizia 2005/671/JAI a Consiliului). De asemenea, informațiile trebuie să fie transmise și către Europol, cu o revizuire după 12 luni pentru a se stabili dacă tipul și cantitatea datelor necesită o bază de date.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACT

Recomandarea Consiliului din 12 iunie 2007 privind schimbul de informații referitoare la răpirile comise de teroriști (JO L 214, 17.8.2007, pp. 9-12)

ACTE CONEXE

Decizia2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism (JO L 253, 29.9.2005, pp. 22-24)

Data ultimei actualizări: 03.05.2016

Top