Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul de acţiune „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de stupefiante” (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programul de acţiune „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de stupefiante” (2007-2013)

Uniunea Europeană (UE) stabileşte programul „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de stupefiante” care acoperă perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013. Acest proiect este parte a Programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”. Programul urmăreşte susţinerea proiectelor de prevenire a consumului de droguri.

ACT

Decizia 1150/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 septembrie 2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de stupefiante” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”.

SINTEZĂ

Rata mortalităţii cauzate de abuzul de droguri este ridicată în Europa. Este esenţial să se evalueze consecinţele imediate şi pe termen lung ale drogurilor asupra stării de sănătate, dezvoltării sociale şi psihologice, precum şi egalităţii de şanse a persoanelor în cauză.

Programul „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de stupefiante” pus în aplicare de către Uniunea Europeană (UE) are trei obiective:

 • prevenirea şi reducerea consumului şi dependenţei de stupefiante, precum şi a riscurilor implicate;
 • îmbunătăţirea informaţiilor privind consumul de droguri;
 • sprijinirea unei bune aplicări a strategiei UE în materie de droguri;

În acest scop, programul sprijină acţiunile transnaţionale care vizează:

 • crearea de reţele multidisciplinare;
 • asigurarea creşterii capitalului de cunoştinţe, precum şi a schimbului de informaţii şi de bune practici;
 • sensibilizarea publicului la problemele de sănătate şi cele sociale legate de consumul de droguri;
 • prevenirea consumului de droguri.

Domeniu de aplicare

Acţiunile finanţate prin program sunt:

 • acţiunile Comisiei (cercetare, studii, conferinţe, campanii, evenimente publice, activităţi de analiză, crearea de site-uri etc.);
 • proiectele transnaţionale prezentate de statele membre sau de ţările candidate la aderare;
 • activităţile organizaţiilor neguvernamentale sau ale altor entităţi care urmăresc un obiectiv de interes general european.

Acţiunile întreprinse sunt deschise organismelor publice sau private, care activează în domeniul prevenirii şi informării cu privire la consumul de droguri.

Programul se adresează tuturor grupurilor afectate de consumul de droguri, dar vizează în special grupurile de risc, precum tinerii, femeile, grupurile vulnerabile şi persoanele care trăiesc în cartiere defavorizate.

Alte grupuri vizate cuprind profesorii şi personalul didactic, părinţii, asistenţii sociali, autorităţile locale şi naţionale, personalul medical şi paramedical, personalul judiciar, autorităţile poliţieneşti şi din cadrul sistemului penitenciar, organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi comunităţile religioase.

Finanţare

Bugetul 2007-2013 este de 21,35 milioane EUR. Subvenţiile se acordă de către Comisie pe baza cererilor de propuneri. Există mai multe criterii de atribuire:

 • acţiunea propusă e în conformitate cu programul de lucru anual;
 • rezultatele preconizate sunt în conformitate cu obiectivele stabilite prin programul de lucru;
 • suma revendicată este în concordanţă cu rezultatele aşteptate;
 • acţiunile au un impact asupra publicului, precum şi efecte geografice şi sociale;
 • cetăţenii sunt implicaţi în structuri.

Context

Iniţiativele UE în materie de combatere a drogurilor sunt multiple. Pe lângă strategia în materie de droguri instituită pentru perioada 2005-2012, a fost adoptat un plan de acţiune pentru transpunerea strategiei în acţiuni concrete.

Programul „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de stupefiante” este parte a programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia” pentru perioada 2007-2013 care vizează promovarea libertăţii, securităţii şi justiţiei în UE. Acesta cuprinde, de asemenea, programele specifice „Justiţie penală”, „Justiţie civilă”, „Drepturi fundamentale şi cetăţenie” şi programul Daphne III privind combaterea violenţei.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 1150/2007/CE

23.10.2007

-

JO L 257 din 3.10.2007

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 5 mai 2011 – Raport privind evaluarea interimară a programului specific „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de stupefiante” pentru perioada 2007-2013 [Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Evaluarea programului demonstrează că acesta a obţinut rezultate bune în primii trei ani de punere în aplicare şi că mai multe obiective au fost atinse. Comisia îşi exprimă regretul pentru bugetul insuficient pus la dispoziţie, care nu permite un efect real la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia propune majorarea resurselor financiare ale programului, precum şi favorizarea proiectelor cu dimensiune europeană, simplificarea procedurilor administrative şi o mai bună difuzare a rezultatelor obţinute.

See also

Ultima actualizare: 07.11.2011

Top