Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traficul ilegal de migranți pe cale terestră, maritimă și aeriană – protocolul ONU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Traficul ilegal de migranți pe cale terestră, maritimă și aeriană – protocolul ONU

SINTEZĂ PRIVIND:

Deciziile 2006/616/CE și 2006/617/CE ale Consiliului privind încheierea Protocolului ONU împotriva traficului de migranți (pe cale terestră, a aerului și pe mare), adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DECIZII?

Deciziile aprobă în mod oficial semnarea de către UE a Protocolului ONU împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, în măsura în care aceasta ține de competența UE. Acest protocol adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate urmărește prevenirea și combaterea traficului ilegal de migranți, promovarea cooperării între țările semnatare și protejarea drepturilor migranților introduși ilegal.

ASPECTE-CHEIE

Țările semnatare trebuie să stabilească drept infracțiuni penale următoarele acte, dacă acestea sunt comise intenționat, în scopul unui câștig financiar sau material:

 • traficul ilegal de migranți, adică introducerea ilegală a unei persoane într-un stat care nu este nici statul de cetățenie, nici de reședință permanentă al persoanei respective;
 • producerea, procurarea, furnizarea sau posesia de documente de călătorie sau de identitate frauduloase, având scopul de a permite traficul ilegal de migranți;
 • facilitarea șederii unei persoane într-un stat fără îndeplinirea cerințelor necesare pentru șederea legală;
 • tentativele, participarea și instigarea la comiterea acestor infracțiuni.

De asemenea, țările semnatare trebuie să considere următoarele circumstanțe ca sporind gravitatea infracțiunii (circumstanțe agravante):

 • punerea în pericol a vieții sau a siguranței migranților în cauză;
 • supunerea migranților respectivi la tratamente inumane sau degradante, inclusiv cu scopul exploatării.

Victimele traficului ilegal de migranți nu trebuie să fie pasibile de urmărire penală.

Domeniul de aplicare

Protocolul se aplică:

 • prevenirii, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor de mai sus (în cazul în care acestea sunt de natură transnațională și implică un grup infracțional organizat);
 • protejării drepturilor victimelor infracțiunilor respective.

Măsuri împotriva traficului ilegal de migranți pe mare

 • Dacă un stat suspectează că o navă fără naționalitate transportă ilegal migranți, acesta poate dispune abordarea și percheziționarea navei respective.
 • Dacă o țară suspectează că o navă înregistrată în străinătate transportă ilegal migranți, țara respectivă trebuie să anunțe țara în care este înregistrată nava (țara de pavilion) și să solicite atât confirmarea înregistrării, cât și autorizația de a lua măsuri. Dacă suspiciunile se confirmă, țara solicitantă:
  • poate dispune abordarea și percheziționarea navei, luând apoi măsurile adecvate în ceea ce privește nava și persoanele și marfa de la bord; și
  • trebuie să garanteze siguranța și tratamentul uman al persoanelor de la bord.
 • Dacă nu se constată niciun pericol iminent, nu se poate lua nicio măsură suplimentară fără permisiunea explicită a statului de pavilion.

Cooperare internațională

Țările trebuie să ia măsuri pentru a-și consolida controalele la frontieră și au dreptul de a refuza intrarea oricărei persoane implicate în trafic ilegal de migranți. Țările cu frontiere comune sau care sunt situate pe rute utilizate de grupurile infracționale trebuie să facă schimb de anumite informații cum sunt următoarele:

 • punctul de plecare și destinația traficanților;
 • rutele și modurile de transport utilizate;
 • metodele și mijloacele de:
  • ascundere și transportare a persoanelor;
  • utilizare abuzivă a documentelor de călătorie sau de identitate.

Țările cu un know-how relevant trebuie să le ofere asistență tehnică celor care sunt frecvent țări de origine sau de tranzit pentru migranți.

Prevenirea, protejarea, asistența și returnarea

Țările trebuie să ia măsuri în diferite moduri, atât pentru a preveni traficul ilegal, cât și pentru a se ocupa de victimele traficului ilegal. Printre acestea se numără următoarele:

 • campanii de conștientizare a opiniei publice și programe de dezvoltare și cooperare la nivel regional, național și internațional pentru a combate cauzele traficului ilegal de migranți, îndeosebi sărăcia și subdezvoltarea;
 • măsuri de protejare a drepturilor migranților victime ale traficului ilegal, în special a drepturilor femeilor și ale copiilor;
 • protejarea împotriva violenței la care pot fi supuși migranții și asigurarea de asistență celor a căror viață sau siguranță este în pericol ca urmare a traficului ilegal;
 • returnarea cetățenilor lor sau a persoanelor care au drept de ședere permanentă pe teritoriul lor și care au fost supuse traficului ilegal.

CONTEXT

Directiva 2002/90/CE și Decizia-cadru 2002/946/JAI au formulat o definiție comună a faptei ilicite de facilitare a migrației ilegale, stabilind norme minime privind penalizările și răspunderea persoanelor juridice.

ACT

Decizia 2006/616/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în ceea ce privește dispozițiile protocolului, în măsura în care acestea intră în sfera de aplicare a articolelor 179 și 181a din Tratatul de instituire a Comunității Europene (JO L 262, 22.9.2006, pp. 24-33)

Decizia 2006/617/CE a Consiliului 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în ceea ce privește dispozițiile protocolului, în măsura în care acestea intră în sfera de aplicare a părții a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene (JO L 262, 22.9.2006, pp. 34-43)

ACTE CONEXE

Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, pp. 1-3)

Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, pp. 17-18)

Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente (JO L 261, 6.8.2004, pp. 19-23)

Data ultimei actualizări: 04.02.2016

Top