Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul specific: Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programul specific: Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii (2007-2013)

În cadrul programului general „Securitate şi protecţia libertăţilor”, Uniunea Europeană (UE) stabileşte pentru perioada 2007-2013 un program specific vizând susţinerea proiectelor de prevenire şi de combatere a infracţionalităţii, fie că este organizată sau nu.

ACT

Decizia 2007/125/JAI a Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire, pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate şi protecţia libertăţilor”, a programului specific „Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii”.

SINTEZĂ

Programul „Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii” înlocuieşte programul-cadru privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală (AGIS). Obiectivul programului îl reprezintă prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, în principal a terorismului, traficului de fiinţe umane, crimelor comise împotriva copiilor, traficului de droguri, traficului de arme, corupţiei şi fraudei. Programul se desfăşoară pe patru tematici principale:

 • prevenirea infracţionalităţii şi criminologia;
 • aplicarea legii;
 • protecţia şi sprijinirea martorilor;
 • protecţia victimelor.

În cadrul acestor axe de acţiune principale, programul prevede în special:

 • să dezvolte coordonarea şi cooperarea între agenţiile de aplicare a legii, celelalte autorităţi naţionale şi organele Uniunii Europene (UE);
 • să promoveze bunele practici în materie de protecţie a victimelor şi a martorilor;
 • să încurajeze metodele necesare unei strategii de prevenire şi de combatere a infracţionalităţii şi menţinerii securităţii, cum sunt lucrările Reţelei europene de prevenire a infracţionalităţii şi parteneriatele public-privat.

Chiar dacă nu vizează cooperarea judiciară, programul poate să includă acţiuni menite să încurajeze cooperarea între autorităţile judiciare şi agenţiile de aplicare a legii.

Proiecte şi acţiuni admisibile

Programul va permite finanţarea, prin intermediul subvenţiilor sau al contractelor de achiziţii publice:

 • proiectelor de dimensiune europeană iniţiate şi gestionate de Comisie;
 • proiectelor transnaţionale care implică parteneri în cel puţin două state membre sau cel puţin un stat membru şi o ţară candidată sau aderentă;
 • proiectelor naţionale din statele membre care pregătesc proiecte transnaţionale şi/sau acţiuni comunitare, care le completează, sau dezvoltă tehnologii inovatoare care ar putea fi utilizate şi în alte ţări;
 • subvenţiilor de funcţionare acordate unor organizaţii neguvernamentale care urmăresc obiectivele programului la nivel european fără scop lucrativ.

Printre acţiunile eligibile se numără în principal activităţile de cooperare şi de coordonare operaţională, activităţile de analiză, evaluare şi audit, transferul de tehnici şi metode, formarea şi schimbul de personal şi de experţi, precum şi activităţile de sensibilizare şi de difuzare.

Programul se adresează autorităţilor responsabile cu aplicarea legii şi altor actori din sectorul public sau privat, cum ar fi autorităţile regionale şi naţionale, partenerii sociali, universităţile, birourile de statistică şi ONG-urile, dar şi organismele internaţionale competente care participă în calitate de parteneri.

Organismele care solicită să fie incluse în program trebuie să aibă personalitate juridică şi sediul într-un stat membru. Organizaţiile cu scop lucrativ au acces la subvenţii numai în asociere cu organizaţii nonprofit sau organizaţii de stat.

Această decizie înlocuieşte, începând din 1 ianuarie 2007, dispoziţiile corespunzătoare din Decizia 2002/630/JAI (AGIS). Acţiunile demarate înainte de 31 decembrie 2006 în temeiul deciziei respective vor fi în continuare reglementate de aceasta până la finalizare.

Context

Programul specific „Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii”, la fel ca programul „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului”, face parte din programul-cadru „Securitate şi protecţia libertăţilor” dotat cu un buget de 745 de milioane EUR pentru perioada 2007-2013.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/125/JAI

24.2.2007

-

JO L 58 din 24.2.2007

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu din 16 iunie 2011 privind evaluarea intermediară a programului-cadru „Securitate şi protecţia libertăţilor” (2007-2013) [COM(2011) 318 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Raportul evaluează punerea în aplicare a programului „Prevenirea şi combaterea criminalităţii” în cursul perioadei 2007-2009. Din evaluare rezultă că proiectele susţinute de program au produs în mare rezultatele aşteptate: crearea de noi instrumente şi metodologii, difuzarea bunelor practici şi consolidarea cunoştinţelor privind unele chestiuni specifice. Marea majoritate a proiectelor vizează metodele orizontale de prevenire a criminalităţii şi cooperarea între autorităţile responsabile cu aplicarea legii. Acestea din urmă sunt de altfel principalii participanţi la program. Germania, Italia, Marea Britanie şi Ţările de Jos reunesc 48 % dintre proiecte. Comisia scoate însă în evidenţă diverse probleme legate de punerea în aplicare şi constată utilizarea insuficientă a fondurilor. Comisia propune continuarea programului până în 2013 prin îmbunătăţirea procedurii de aprobare a subvenţiilor şi a procesului de evaluare.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing a framework programme on "Security and safeguarding liberties" for the period 2007-2013 [COM(2005) 124 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind instituirea unui program-cadru „Securitate şi protecţia libertăţilor” pentru perioada 2007-2013 [COM(2005) 124 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 08.09.2011

Top