Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul specific: prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programul specific: prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului (2007-2013)

În cadrul programului general „Securitate şi protecţia libertăţilor”, Uniunea Europeană (UE) stabileşte un program specific pentru perioada 2007-2013 care vizează susţinerea proiectelor în materie de prevenire, pregătire şi gestionare a consecinţelor atacurilor teroriste şi ale altor riscuri legate de securitate.

ACT

Decizia 2007/124/CE a Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate şi protecţia libertăţilor”, a programului specific „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate”.

SINTEZĂ

Acest program are ca obiectiv sprijinirea eforturilor statelor membre de prevenire a atacurilor teroriste, de pregătire în vederea acestora şi de protejare a cetăţenilor şi a infrastructurii vitale. Raportul trebuie să contribuie la asigurarea protecţiei împotriva terorismului şi a altor riscuri legate de securitate.

Prevenire şi pregătire

Programul vizează:

  • promovarea evaluării riscurilor la adresa infrastructurii vitale şi elaborarea unor metodologii de protecţie şi a unor norme de securitate;
  • sprijinirea măsurilor operaţionale partajate pentru sporirea securităţii în cadrul lanţurilor de aprovizionare transfrontaliere;
  • încurajarea cooperării şi a schimburilor de experienţă în domeniul protejării infrastructurii vitale.

Gestionarea consecinţelor

Programul prevede în principal promovarea schimburilor de experienţă şi de bune practici între diferiţii actori însărcinaţi cu gestionarea crizelor, precum şi organizarea unor exerciţii comune pentru a spori coordonarea între serviciile competente.

Proiecte şi acţiuni admisibile

Programul va permite finanţarea, prin intermediul subvenţiilor sau al contractelor de achiziţii publice:

  • proiectelor de dimensiune europeană iniţiate şi gestionate de Comisie;
  • proiectelor transnaţionale care implică parteneri în cel puţin două state membre sau cel puţin un stat membru şi o ţară candidată sau aderentă;
  • proiectelor naţionale din statele membre care pregătesc proiecte transnaţionale şi/sau acţiuni comunitare, care le completează, sau dezvoltă tehnologii inovatoare care ar putea fi utilizate şi în alte ţări.

Printre acţiunile eligibile se numără în principal activităţile de cooperare şi de coordonare operaţională, activităţile de analiză, evaluare şi audit, partajarea informaţiilor, formarea şi schimbul de experţi, precum şi activităţile de sensibilizare şi de difuzare.

Pentru a participa la programul „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului”, organismele interesate trebuie să aibă personalitate juridică şi sediul într-un stat membru. Organizaţiile cu scop lucrativ au acces la subvenţii doar dacă lucrează în asociere cu organizaţii de stat sau nonprofit.

Context

Programul specific în materie de terorism, la fel ca programul specific în materie de infracţionalitate, face parte din programul-cadru „Securitate şi protecţia libertăţilor” dotat cu un buget de 745 de milioane EUR pentru perioada 2007-2013.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/124/CE

24.2.2007

-

JO L 58 din 24.2.2007

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu din 16 iunie 2011 privind evaluarea intermediară a programului-cadru „Securitate şi protecţia libertăţilor” (2007-2013) [COM(2011) 318 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Raportul evaluează punerea în aplicare a programului „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate” în cursul perioadei 2007-2009. Din evaluare rezultă că proiectele susţinute de program au produs în mare măsură rezultatele aşteptate: crearea de noi instrumente şi metodologii, difuzarea bunelor practici şi consolidarea cunoştinţelor privind unele chestiuni specifice. Marea majoritate a proiectelor vizează prevenirea şi pregătirea în vederea riscurilor şi sunt destinate agenţilor autorităţilor responsabile cu aplicarea legii. În Italia şi Spania se desfăşoară 48 % dintre proiecte. Comisia scoate însă în evidenţă diverse probleme legate de punerea în aplicare şi constată utilizarea insuficientă a fondurilor. Comisia propune continuarea programului până în 2013 prin îmbunătăţirea procedurii de aprobare a subvenţiilor şi a procesului de evaluare.

Comunicare a Comisiei privind un program european pentru protecţia infrastructurilor critice [COM(2006) 786 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing a framework programme on "Security and safeguarding liberties" for the period 2007-2013 [COM(2005) 124 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind instituirea unui program-cadru „Securitate şi protecţia libertăţilor” pentru perioada 2007-2013 [COM(2005) 124 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 05.09.2011

Top