Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Armele de distrugere în masă: combaterea proliferării

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Armele de distrugere în masă: combaterea proliferării

Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

ACT

Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă din 12 decembrie 2003 (doc. 15708/03 - nepublicată în Jurnalul Oficial)

SINTEZĂ

Proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) este una dintre cele mai mari provocări de securitate cu care se confruntă UE. Prin acest document, UE elaborează o strategie pentru a limita, până la eliminare, programele de dezvoltare și de livrare a ADM în țări din întreaga lume.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI STRATEGII?

Strategia are rolul de a împiedica, a descuraja, a opri și, dacă este posibil, a elimina programele privind ADM la nivel mondial. De la formularea sa în 2003, principiile fundamentale ale strategiei au cuprins:

consolidarea mecanismelor internaționale de neproliferare și luarea de măsuri pentru a perfecționa sistemele de verificare a încălcării normelor prevăzute în tratatele multilaterale;

promovarea unui mediu stabil în plan regional și internațional prin consolidarea programelor de promovare a dezarmării și prin încorporarea obiectivului de neproliferare în toate activitățile politice, diplomatice și economice ale UE;

colaborarea strânsă cu parteneri-cheie precum SUA, Rusia sau NATO și sprijinirea țărilor din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

Consiliul UE monitorizează permanent strategia, primind o dată la șase luni rapoarte privind progresele înregistrate.

Strategia este pusă în aplicare prin proiecte și activități precum:

sprijinul acordat de UE Codului de conduită de la Haga, un set de norme împotriva rachetelor balistice (Decizia 2014/913/PESC);

sprijinul acordat de UE activităților Organizației Mondiale a Sănătății în domeniul biosiguranței/biosecurității (Decizia 2013/668/PESC).

În 2008, UE a adoptat documentul intitulat Noi linii de acțiune privind combaterea proliferării ADM, cu scopul de a spori eficacitatea strategiei, de exemplu, prin sensibilizarea la nivelul instituțiilor științifice, academice și financiare și prin elaborarea de măsuri pentru prevenirea transferului de cunoștințe privind ADM unor părți nepotrivite.

CONTEXT

Măsurile UE de combatere a proliferării ADM.

Data ultimei actualizări: 24.09.2015

Top