Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Serviciile de plată din UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Serviciile de plată din UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul pieței interne a UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește norme pentru serviciile de plată* precum transferurile de credit, debitările directe și plățile prin card.
 • Aceste norme includ cerințe în materie de informare pentru prestatorii de servicii de plată, precum și drepturi și obligații legate de utilizarea serviciilor de plată.

ASPECTE-CHEIE

Autorizarea

O instituție care oferă servicii de plată trebuie să obțină o autorizare pentru a-și presta activitățile de plată în întreaga UE. Fiecare țară a UE are un organism național responsabil pentru acordarea autorizațiilor. Instituția este autorizată numai dacă include o structură organizatorică clară pentru activitatea sa și dacă deține un anumit capital.

Cerințele în materie de informare

Prestatorii de servicii de plată trebuie să furnizeze o serie de informații clare utilizatorilor serviciilor lor.

Înaintea unui serviciu de plată, aceștia trebuie să comunice într-un mod ușor de înțeles informații legate de:

 • taxe;
 • procedurile de reclamație și
 • toate comisioanele plătibile.

După executarea unei operațiuni de plată, aceștia trebuie să furnizeze informații plătitorului. Acestea cuprind:

 • referința pentru identificarea operațiunii de plată și informații privind beneficiarul plății;
 • suma de plată;
 • taxele și comisioanele legate de tranzacție.

Aceștia trebuie să comunice beneficiarului informații de îndată ce operațiunea a fost executată.

De asemenea, actul legislativ stabilește norme specifice despre informațiile pe care furnizorii de servicii de plată trebuie să le ofere când operațiunile sunt acoperite de un contract care reglementează executarea, în viitor, a unor operațiuni de plată succesive.

Drepturi și obligații

O operațiune de plată în euro sau în moneda unei țări a UE din afara zonei euro se execută în termen de o zi lucrătoare.

Prestatorii de servicii de plată răspund deplin, în fața plătitorilor, pentru executarea corectă a operațiunilor de plată. Când o tranzacție nu este executată sau este defectuoasă, prestatorul de servicii de plată al plătitorului trebuie să o corecteze sau să ramburseze plătitorului suma corespunzătoare. În cazul utilizării necorespunzătoare a unui instrument de plată de către o persoană diferită de plătitor, cum ar fi un card de credit, plătitorul suportă pierderile până la o sumă maximă de 150 EUR.

De asemenea, actul legislativ stabilește norme pentru rambursări în cazurile în care operațiunile de plată au fost autorizate în mod eronat de către un prestator de servicii de plată.

Abrogare

Directiva (UE) 2015/2366 abrogă Directiva 2007/64/CE începând cu data de 13 ianuarie 2018.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 25 decembrie 2007. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 noiembrie 2009.

CONTEXT

Consumatorii trebuie să aibă certitudinea că plățile pe care le efectuează pe teritoriul UE sunt simple, eficiente și sigure. În vedere atingerii acestui obiectiv, UE a instituit un cadru comun pentru servicii de plată, care înlocuiește normele naționale ale țărilor UE.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Servicii de plată: activități comerciale care:

 • le permit oamenilor să plaseze sau să retragă numerar în sau dintr-un cont de plăți și fac posibilă funcționarea contului respectiv;
 • execută operațiuni de plată (de exemplu, ordine de plată programată, debitări directe etc.) atât pe conturile de plăți, cât și prin mijloace electronice;
 • emit și/sau primesc instrucțiuni de plată;
 • efectuează remiteri de bani (transferuri de bani efectuate de lucrătorii străini către persoane aflate în țara lor de domiciliu).

ACT

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, pp. 1-36)

Modificările ulterioare aduse Directivei 2007/64/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, pp. 214-246)

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, pp. 35-127)

Data ultimei actualizări: 24.05.2016

Top