Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Permisul de ședere pentru victimele traficului de persoane

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Permisul de ședere pentru victimele traficului de persoane

Permisele de ședere temporară pot fi eliberate pentru resortisanții din afara UE care sunt victime ale traficului de persoane sau (opțional) care au făcut obiectul unei acțiuni de facilitare a imigrație ilegale. Se speră că acest fapt îi va încuraja să coopereze cu autoritățile competente, oferindu-le totodată protecție adecvată.

ACT

Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente

SINTEZĂ

Permisele de ședere temporară pot fi eliberate pentru resortisanții din afara UE care sunt victime ale traficului de persoane sau (opțional) care au făcut obiectul unei acțiuni de facilitare a imigrație ilegale. Se speră că acest fapt îi va încuraja să coopereze cu autoritățile competente, oferindu-le totodată protecție adecvată.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește procedura de eliberare și reînnoire a permisului de ședere, condițiile pentru refuzul reînnoirii sau pentru retragere, precum și tratamentul acordat victimelor înainte de eliberarea unui permis și după aceasta.

ASPECTE-CHEIE

Directiva se aplică resortisanților din afara UE, chiar și în cazul în care au intrat în mod ilegal pe teritoriul UE. Permisele pot fi acordate celor care au atins vârsta majoratului, astfel cum este definită de legislația țării UE în cauză, și se pot aplica în cazul copiilor în condițiile stabilite de legislațiile interne.

Persoanele respective trebuie să fie informate cu privire la posibilitățile oferite de această directivă de către autoritățile competente ale țării UE în cauză. Resortisanții din afara UE beneficiază de o perioadă de gândire pentru a se recupera și a se sustrage influenței autorilor infracțiunilor. Acest fapt le permite să decidă în deplină cunoștință de cauză dacă să coopereze sau nu cu autoritățile anchetatoare. În această perioadă, respectivii resortisanți din afara UE trebuie:

  • să nu facă obiectul unei decizii de îndepărtare;
  • dacă este necesar, să li se ofere ajutor pentru a se asigura că aceștia beneficiază de standarde de viață adecvate, de acces la îngrijiri medicale de urgență și, în funcție de situație, de asistență psihologică;
  • să aibă acces la asistență lingvistică, în funcție de situație;
  • să aibă acces la asistență juridică gratuită, dacă aceasta este prevăzută în legislația internă.

Autoritățile competente au responsabilitatea de a examina dacă:

  • prezența victimei poate ajuta la anchetă;
  • victima manifestă voința clară de a coopera;
  • victima a rupt orice legătură cu presupușii autori ai infracțiunilor respective.

Când cele trei condiții de mai sus sunt îndeplinite, se va elibera un permis temporar, reînnoibil, valabil pe o perioadă de cel puțin șase luni. Permisul poate fi reînnoit în cazul în care condițiile relevante continuă să fie îndeplinite. Permisul îi acordă beneficiarului acces la piața muncii, la formare profesională și la învățământ, în condițiile stabilite de legislația națională.

Permisul de ședere nu poate fi reînnoit în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile din această directivă sau dacă s-a pus capăt procedurii respective. Permisul poate fi retras din mai multe motive, inclusiv în cazul în care victima reia legătura cu presupușii autori ai infracțiunilor sau încetează să mai coopereze, sau în cazul întreruperii procedurii.

Țările UE sunt libere să adopte sau să mențină dispoziții mai favorabile persoanelor vizate de prezenta directivă.

În timp ce colectarea datelor privind diverse aspecte ale acestei directive încă necesită îmbunătățiri, două rapoarte ale Comisiei privind punerea în aplicare a directivei în 2010 și în 2014 au constatat că posibilitatea acordării de permise ca formă de compensare pentru cooperarea cu autoritățile ar putea fi insuficient utilizată de către țările UE.

CONTEXT

Această directivă trebuie să fie citită împreună cu Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia. Aceasta din urmă prevede un cadru juridic orizontal atât pentru cetățenii UE, cât și pentru cei din afara UE și a consolidat majoritatea dispozițiilor Directivei 2004/81/CE, incluzând cadrul privind protecția și asistența acordate copiilor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2004/81/CE

6.8.2004

5.8.2006

JO L 261, 6.8.2004, pp. 19-23

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 2004/81/CE privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente [COM(2010) 493 final din 15.10.2010]

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European referitoare la aplicarea Directivei 2004/81 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente [COM(2014) 635 final din 17.10.2014]

Data ultimei actualizări: 02.04.2015

Top